Κοινωνικός απολογισμός της Ι.Μ.Ηλείας

Loading...


Σε  7.350.394,61€ ανήλθαν τα έξοδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας, που δαπανήθηκαν διά το κοινωνικόν της έργον το παρελθόν έτος 2012.

Τα ανωτέρω έξοδα εκαλύφθησαν από τις πολλές δωρεές των πιστών, από τα έσοδα εξ ακινήτων των Ιδρυμάτων και της Ιεράς Μητροπόλεως , εκ νοσηλείων του ΟΓΑ, του ΙΚΑ κ αι του Υπουργείου Πρόνοιας, καθώς και από δωρεές και επιχορηγήσεις … των Ι. Ναών και τώνΙ. Μονών της Μητροπόλεώς μας.