Μονή Μεγίστης Λαύρας

Loading...


  Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας – The Holy Monastery of the Great Lavra

Ιδρύθηκε από τον άναμορφωτή του αθωνι­κού μοναχισμού, όσιο Αθανάσιο τον επονομασθέντα Αθωνίτη, περί το 963, με δαπάνες του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκα. Έχει τά πρωτεία στην τάξη των αγιορείτικων μονών και πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα οικο­δομικά συγκροτήματα του Αγίου Όρους. Ο βασικός πυρήνας του Καθολικού της οικοδομήθηκε από τον Όσιο, περί το έτος 1000. Τιμάται στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και πανηγυρίζει στη μνήμη του οσίου Αθανασί­ου (5 Ιουλίου), στα παρεκκλήσια των Αγίων Τεσσαράκοντα βρίσκεται ο τάφος του Οσίου, οι τοιχογραφίες του Καθολικού είναι εργα του Θεοφάνους του Κρητός (1535), ενώ του παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου έγιναν από το Φράγκο Κατελάνο (1560). Στο Θεοφάνη αποδίδονται και οι τοιχογραφίες της Τράπεζας όπου, μεταξύ των άλλων, εικονί­ζονται και φιλόσοφοι της αρχαιότητας. Άξια θέας είναι η προ του καθολικού φιάλη και τα φυλασσόμενα στο σκευοφυλάκιο κειμήλια. Στη Λαύρα υπάγονται οι Σκήτες της Αγίας Άννης, των Καυσοκαλυβίων και του Προ­δρόμου, και η λεγόμενη «Έρημος».

The monastery was founded by the reformer of Athonite monasticism St Athanasios around 963, with money provided by the emperor Nicephoros Phocas. It stands first in the hierarchy of Athonite monasteries and is one of the largest complex of buildings on Mount Athos. The core of the katholikon was built by the saint around the year 1000. The church is dedicated to the Annunciation and its feast day on 5 July is celebrated in memory of St Athanasios, whose tomb is in the chapel of the Forty Martyrs. The wall-paintings in the katholikon are by Theophanes the Cretan (1535), and those in the chapel of St. Nicholas by Frangos Catelanos (1560). Theophanes is also believed to have painted the murals in the refectory, which include the philosophers of ancient Greece. The phiale in front of the katholikon and the relics in the treasury are well worth seeing. Within the jurisdiction of Lavra lie the sketes of St Anne’s, Kafsokalyvia and Prodromou, and also the so-called «Desert» or wilderness at the tip of the Mount Athos peninsula.

Λεζάντες Φωτογραφιών

Megisti Lavra 01

Η Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας. Πανοραμική εξωτερική άποψη.

A panoramic view of the Holy Monastery of the Great Lavra.

 

Megisti Lavra 02

Ο ναός της Κουκουζέλισσας και ο πύργος ο λεγόμενος «του Τσιμισκή».

The chapel of Panaghia Koukouzelissa and the so-called tower ‘’of Tsimiskis’’.

 

Megisti Lavra 03

Μοναχοί ευτρεπίζουν τα κόλλυβα.

Monks decorating ‘’kolliva’’.

 

Megisti Lavra 04

Οι άγιοι Γεώργιος και Δημήτριος σε εικονίδιο με την υπογραφή του Θεοφάνους του Κρητός.

St George and St Demetrios, an icon signed by Theophanes the Cretan.

 tilegrafima.gr