ΔΙΔΙΔΑΧΕΣ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΩΣΗΦ

«Έχω εντολή από τον άγγελό μου να μην πω σε κανέναν τίποτα….»

Νοέμβριος 22, 2017 στις 12:54 μμ

Να σου πω κι ένα περιστατικό που μας συνέβη, όπου αν δεν είχε χάρισμα ο Γέροντας (Ιωσήφ ο Ησυχαστής), λίγο έλειψε […]

Μα, προτού εσύ φωνάξης, οι Άγιοι έσπευσαν εις βοήθειαν σου

Νοέμβριος 22, 2016 στις 14:22 μμ

 Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής Εσύ νομίζεις ότι δεν έφθασεν η φωνή σου εις τους Αγίους, εις την Παναγίαν μας, εις […]

«Έχω εντολή από τον άγγελό μου να μην πω σε κανέναν τίποτα….»

Νοέμβριος 22, 2016 στις 10:17 πμ

Να σου πω κι ένα περιστατικό που μας συνέβη, όπου αν δεν είχε χάρισμα ο Γέροντας (Ιωσήφ ο Ησυχαστής), λίγο έλειψε […]

Υπόμεινον, διά να λάβης…

Ιούλιος 28, 2016 στις 11:19 πμ

 ΝΑ ΥΠΟΜΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΥΣ Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής Ο ζητών Χάριν παρά Θεού, οφείλει να υπομένη τους πειρασμούς και τες […]

Γέρων Ιωσήφ ο Ησυχαστής: «Πως να κάνετε νοερά προσευχή αδιαλείπτως»

Μάρτιος 30, 2016 στις 12:54 μμ

Η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτόν σου να λέγεις συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτως. […]

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός: Ιδού ο αληθινός στόχος

Μάρτιος 2, 2016 στις 21:09 μμ

Από τις κινήσεις τις οποίες ο άνθρωπος κάνει, αρχίζοντας από τα νοήματα του μέχρι την εφαρμογή των πραγμάτων, πρέπει να […]

Περί της Τήρησις των Θείων Εντολών

Ιούλιος 17, 2015 στις 20:07 μμ

του Γέροντα Ιωσήφ Η ενσάρκωση του Θεού Λόγου είναι μία κτίση ασυγκρίτως ανωτέρα της πρώτης, αποτελεί μια δευτέρα δημιουργία ασυγκρίτως […]

Οι επτά σωματικές πράξεις της μετανοίας

Ιούλιος 9, 2015 στις 17:25 μμ

Στην πρακτική των Πατέρων, που αναλύουμε αναφέρονται επτά σωματικές πράξεις στις οποίες στηρίζονται οι τρόποι και τα έργα της μετάνοιας. […]

Γέροντας Ιωσήφ Βατοπαιδινός: Η ταπεινοφροσύνη

Μάρτιος 5, 2015 στις 14:55 μμ

Το θέμα της ταπεινώσεως δεν μπορούμε να το περιγράψωμεν, έφ’ όσον δεν μπόρεσαν νά το περιγράψουν κορυφαίοι Πατέρες. Αλλά αμυδρώς […]

Οι επτά σωματικές πράξεις της μετανοίας

Μάρτιος 3, 2015 στις 14:55 μμ

Στην πρακτική των Πατέρων, που αναλύουμε αναφέρονται επτά σωματικές πράξεις στις οποίες στηρίζονται οι τρόποι και τα έργα της μετάνοιας. […]