Μα, προτού εσύ φωνάξης, οι Άγιοι έσπευσαν εις βοήθειαν σου

Loading...


 Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Εσύ νομίζεις ότι δεν έφθασεν η σου εις τους , εις την Παναγίαν μας, εις τον Χριστόν. Μα, προτού εσύ φωνάξης, οι Άγιοι έσπευσαν εις βοήθειαν σου γνωρίζοντες ότι θα τους επικαλεσθής και θα ζητήσής την εκ προστασίαν τους. Όμως εσύ μη βλέπων πέραν αυτών όπου φαίνονται και μη γνωρίζων το πως ο Θεός κυβερνά τον κόσμον θέλεις ευθύς ως αστραπή να γίνεται το αίτημά σου. Όμως δεν είναι έτσι.Ετικέτες

tilegrafima.gr