Συμφωνία Εκκλησίας Κύπρου-Ταμείou Συντάξεων ΑΗΚ

Loading...


του Ανδρέα Κωστουρή

Συμφωνία μεταξύ του Ταμείου Συντάξεων της ΑΗΚ και της Εκκλησίας της Κύπρου έχει επέλθει σύμφωνα με πληροφορίες του INBUsinessNews, προκειμένου η Εκκλησία να διασφαλίσει τη συμμετοχή της με μεγάλο ποσοστό στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας.

Πιο εδικά αναφέρεται ότι η Εκκλησία παραχωρεί γη μεγαλύτερης αξίας από τα χρεόγραφα και αξιόγραφα (συνολικής αξίας 60 εκ. ευρώ) που εξασφαλίζει από το Ταμείο Συντάξεων της ΑΗΚ. Στόχος της Εκκλησίας να «αναχαιτίσει» τα μεγάλα πακέτα συμμετοχής τρίτων στη μετοχική σύνθεση της Ελληνικής Τράπεζας.
Πάντως, οι κινήσεις της Εκκλησίας μέσω των οικονομικών της συμβούλων επιβεβαιώνουν τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου ότι μπορεί να μην υπάρχει ρευστό αλλά άλλοι τρόποι. Οι άλλοι τρόποι μεταφράζονται σε ακίνητη περιουσία, την οποία διαθέτει σε αφθονία και πλέον δίνει μέρος της για χάρη της Ελληνικής Τράπεζας.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του INBusinessNews ανάλογες συμφωνίες θα γίνουν και με το Ταμείο Συντάξεων της Cyta, τα μέλη του οποίου έχουν ήδη ενώπιόν τους λίστα με ακίνητα της Εκκλησίας προκειμένου να εξετάσουν εάν θα παραχωρήσουν αξιόγραφα ή χρεόγραφα που κατέχουν στην Ελληνική εναντι γης.