Θεραπεία δαιμονισμένης από τον Γέροντα Φιλόθεο Ζερβάκο

Loading...


Η κ. Γιακουμίνα Κοντού το 1962 προσεβλήθη από ακάθαρτο πνεύμα κατόπιν βλασφημίας που εδέχθη από μία συγγενή της.

Η κατάστασή της ήταν απελπιστική. Ο σύζυγός της αδυνατούσε να την δαμάσει.

Η συνέχεια εδώΕτικέτες