Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος: Η κοινωνία είναι άρρωστη ηθικά

Loading...


Η κοινωνία είναι άρρωστη ηθικά, αναφέρει μεταξύ αλλων στο Χριστουγεννιάτικο Μήνυμά του ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλος.

Κι αυτό είναι ένα μήνυμα προς τους αρχιερείς, ιερείς, διακόνους, μονάζοντας και όλα τα πιστά τέκνα της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας.

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα: 

Πεφιλημένοι εν Κυρίω Σεβασμιώτατοι και Θεοφιλέστατοι Αρχιερείς, αξιότιμοι πρεσβύτεροι και διάκονοι, θεοφιλείς μοναχοί και μοναχές, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές!

         Σήμερον λαμπρώς και χαρμοσύνως εγκωμιάζει η Αγία Εκκλησία το μυστήριο της εκ Παναχράντου Παρθένου Μαρίας Γεννήσεως του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.
Από την αγάπη προς το πλάσμα Αυτού ο Πλάστης εφανερώθη εν σαρκί, έγινε άνθρωπος δε κατά πάντα καθ’ ομοιότητα χωρίς αμαρτίας (πρβλ. Α΄ Τιμ. 3. 16, Εβρ. 4. 15). Βρέφος κείμενο στη φάτνη της Βηθλεέμ. Έπραξε αυτό διά να σώσει τον κόσμο από την πνευματική και ηθική κατάπτωση, να ελευθερώσει τον άνθρωπο από το φόβο του θανάτου. Ο Δημιουργός μας προτείνει να δεχθούμε τη μεγαλύτερη από όλες δωρεά: τη θεία Αυτού αγάπη, το πλήρωμα της ζωής. Εν τω Χριστω καθιστάμεθα ικανοί να ανακαλύψουμε την κατισχύουσα του φόβου ελπίδα, να πετύχουμε την αγιότητα και την αθανασία.
Κατέρχεται στον βασανισμένο μας από την αμαρτία κόσμο, ώστε διά της Γεννήσεως, της ζωής, των παθών, του σταυρικού θανάτου και της ενδόξου Αυτού Αναστάσεως να καθιερώσει ένα νέο νόμο, μια νέα εντολή εκείνη της αγάπης. «Εντολήν καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα υμάς ίνα και υμείς αγαπάτε αλλήλους» (Ιω. 13. 34). Αυτά απηύθυνε ο Κύριος στους μαθητές Αυτού και δι΄αυτών σε όλο τον κόσμο: σ΄εκείνους, όσοι ζούσαν εκείνη την εποχή, όσοι ζουν σήμερον και όσοι θα ζήσουν μετά από μας έως τη συντέλεια του χρόνου.
Κάθε άνθρωπος διά των έργων του καλείται να ανταποκριθεί στην εντολή αυτή. Όπως ο Χριστός έδειξε το πραγματικό έλεος απέναντί μας και την απέραντη συγκατάβαση στα ελαττώματά μας, έτσι κι εμείς πρέπει να είμεθα εύσπλαχνοι και συγκαταβατικοί με τους ανθρώπους. Δεν πρέπει να φροντίζουμε μόνον τους συγγενείς και τους οικείους μας, παρόλο που αυτούς πρέπει να τους φροντίζουμε πρωτίστως  (πρβλ. Α΄ Τιμ. 5.8), μόνον τους φίλους και τους ομόφρονές μας, αλλά και εκείνους, όσοι προς το παρόν δε ζουν σε ενότητα με τον Θεό. Καλούμεθα να γίνουμε μιμητές της αγάπης του Σωτήρος ημών, να προσευχόμεθα υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων ημάς (πρβλ. Ματθ. 5. 44), συνεχώς να έχουμε στη σκέψη μας το καλό όλου του λαού, της Πατρίδος και της Εκκλησίας. Διά των καλών του έργων ο καθένας από εμάς είναι σε θέση έστω και στο ελάχιστο να βελτιώσει την περιβάλλουσά πραγματικότητα. Αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος όλοι μαζί να γίνουμε ισχυρότεροι. Διότι η ανομία είναι ανίκανη να νικήσει την αγάπη όπως το σκότος είναι αδύνατο να καταλάβει το φως της αληθούς ζωής (πρβλ. Ιω. 1. 5).
Στην ιστορία της Πατρίδος μας υπάρχουν αρκετά παραδείγματα όταν ο λαός μας με την ελπίδα στο Θεό αντιμετώπιζε δυσκολίες και αξίως εξερχόταν από σκληρές δοκιμασίες.
Πολλά εκ των γεγονότων αυτών ανεμνήσθημεν κατά το λήξαν έτος. Εορτάσαμε την 400η επέτειο του τέλους της ταραχώδους περιόδου, η οποία έληξε διά της εκδιώξεως των εισβολέων και της αποκαταστάσεως της εθνικής μας ενότητος. Επίσης εορτάσθη η 200η επέτειος του Πατριωτικού Πολέμου του 1812, κατά τον οποίο οι πρόγονοί μας απέκρουσαν την εισβολή των «δώδεκα εθνών», ενός τεράστιου στρατού, τον οποίο συγκέντρωσε ο Ναπολέων από όλη την κατακτημένη Ευρώπη.
Το έτος 2013 θα σημαδευθεί από τον εορτασμό της 1025ης επετείου της Βαπτίσεως των Ρως από τον Άγιο Ισαπόστολο Μεγάλο Δούκα Βλαδίμηρο. Διά της αποδοχής της Ορθοδόξου πίστεως διά το λαό μας άρχισε μια νέα εποχή. Το φως της αλήθειας του Χριστού, το οποίο πάλαι ποτέ έλαμψε από τους ευλογημένους λόφους του Κιέβου, εώς και σήμερον φωτίζει τις καρδιές των κατοίκων των χωρών της ιστορικής Ρωσίας, οδηγώντας μας στην οδό της αγαθοεργίας.
Συνοψίζοντας τα πορίσματα του παρελθόντος έτους, ας αναπέμψουμε ευχαριστία στο Θεό διά τα μεγάλα και πλούσια ελέη Αυτού όπως και διά τις θλίψεις τις οποίες υπομείναμε διά της συγκαταβάσεως Αυτού. Καθ΄όλη τη διάρκεια της ιστορίας της η Εκκλησίας ποτέ δεν έζησε μακρές περιόδους ευημερίας: οι εποχές της ειρήνης και ησυχίας ακολουθόνταν από τις εποχές δυστυχιών και δοκιμασιών. Αλλά υπό όλες τις συνθήκες η Εκκλησία διά λόγου και έργου δεν έπαυσε να κηρύττει τη θεία δικαιοσύνη, την οποία κηρύττει και σήμερον, επιμαρτυρώντας ότι η κοινωνία, θεμελιωμένη επί των αρχων της κερδοσκοπίας, της ασυδοσίας, της απεριόριστης ελευθερίας, της περιφρονήσεως των διαχρονικών αληθειών, της απορρίψεως κάθε αυθεντίας, είναι άρρωστή ηθικά και απειλείται από πολλούς κινδύνους.
Καλώ όλους στην υπό του Θεού εντεταλμένη υπομονή και προσευχή υπέρ της Μητρός Εκκλησίας, του λαού του Θεού, της πατρώας γης. Πάντα να έχετε κατά νου τα του Αποστόλου των Εθνών: «Γρηγορείτε, στήκετε εν τη πίστει, ανδρίζεσθε, κραταιούσθε. Πάντα υμών εν αγάπη γινέσθω» (Α΄ Κορ. 16. 13-14).
Σας συγχαίρω εγκαρδίως διά τη σημερινή πανήγυρη, σε όλους εμας εξαιτούμενος δύναμη κατ΄άμφω παρά του Θείου Βρέφους Χριστού, ώστε ο καθένας από εμάς διά του προσωπικού του παραδείγματος να μπορέσει να μαρτυρήσει στον κόσμο ότι ο σήμερον Τεχθείς Κύριός μας και Θεός αγάπη εστίν (πρβλ. Α΄ Ιω. 4. 8). Αμήν.

+ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΡΩΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΛΛΟΣ

Μόσχα, Χριστούγεννα 2012/2013