Προσοχή στη νηστεία της παραμονής των Χριστουγέννων

Loading...


Ιδιαίτερη προσοχή για τη της παραμονής των  μην επικρατήσει σύγχυση..

Την Παραμονή των Χριστουγέννων, λοιπόν, 24ην Δεκεμβρίου δεν καταλύομεν έλαιον και οίνον εκτός αν τύχη Σάββατο ή Κυριακή, όπως σήμερα