Το Πατρ.Ιεροσολύμων καταδικάζει το βανδαλισμό λατινικού μοναστηριού (ΦΩΤΟ)

Loading...


Αγνωστοι εισέβαλαν βιαίως στο λατινικό μοναστήριο Beit Jimal προκαλώντας φθορές. Το γεγονός αυτό καταδικάζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.

Οπως αναφέρεται σε ανακοινωθών του Πατριαρχείου: «Άγνωστοι μέχρι στιγμής επετέθησαν τη νύκτα της παρελθούσης Τετάρτης, 7ης / 20ης Σεπτεμβρίου 2017, εις το Λατινικόν Μοναστήριον Beit Jimal πλησίον της κώμης Beit Shemesh και προέβησαν εις σοβαροτάτας βανδαλιστικάς καταστροφάς ψηφιδωτών εικόνων μετά παραστάσεων της ζωής του Χριστού και του μαρτυρίου του Αγίου πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου.

Διαβάστε εδώ:  Πατριαρχείο Ιεροσολύμων: Εκκλησιασμός των μαθητών του Αγίου Δημητρίου (ΦΩΤΟ)

Το μοναστήριον τούτο κατέστη στόχος τριών τοιούτων επιθέσεων την τελευταίαν τετραετίαν.
Το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων καταδικάζει κατηγορηματικώς την απαράδεκτον ταύτην βανδαλιστικήν επίθεσιν, ως διασαλεύουσαν την ειρηνικήν θρησκευτικήν συνύπαρξιν εις την Αγίαν Γην, εκφράζει την συμπαράστασίν του προς το Λατινικόν Πατριαρχείον και ζητεί την κατά τον νόμον σύλληψιν και τιμωρίαν των ενόχων».