Στις 22 Μαρτίου ολοκληρώνονται τα έργα στον Πανάγιο Τάφο (ΦΩΤΟ)

Loading...


Στην τελική ευθεία μπήκαν οι εργασίες για την αποκατάσταση του Ιερού Κουβουκλίου του και στις 22 Μαρτίου 2017 αναμένεται να παραδοθεί στην θρησκευτική Κοινότητα.

Την Τετάρτη έγινε η σχετική παρουσίαση των εργασιών από τους υπευθύνους. Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει:

Την Τετάρτην, 9ην / 22αν Φεβρουαρίου 2017, έλαβε χώραν εις την αίθουσαν του Θρόνου του Πατριαρχείου συνάντησις των μελών της Κεντρικής Επιτροπής / Steering Committee και των Αρχηγών των Τριών Χριστιανικών Κοινοτήτων/ Project’s Owner Committee, Υπευθύνων των εργασιών αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου, ήτοι του , του Κουστωδού της Αγίας Γης π. Φραγκίσκου Πατόν και του αντιπροσώπου του Αρμενικού Πατριαρχείου π. Σαμουήλ ηγουμένου του Ναού της Αναστάσεως των Αρμενίων, παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου.

Εις την συνάντησιν ταύτην, η Συντονίστρια του έργου αποκαταστάσεως υπό του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. επαρουσίασεν επί οθόνης τας εργασίας αποκαταστάσεως πριν και κυρίως κατά το τελευταίον δίμηνον.

Μετά την παρουσίασιν ταύτην ο κ. Νικόλαος Μορόπουλος επαρουσίασεν οικονομικήν έκθεσιν των γενομένων στερεωτικών εργασιών και ανέφερεν ότι, χάρις εις αυτάς, ήδη απεμακρύνθη η πρώτη των κολωνών, τας οποίας είχε τοποθετήσει η Αγγλική Εντολοδόχος Κυβέρνησις διά την σταθεροποίησιν του Κουβουκλίου, με προσανατολισμόν προς την απομάκρυνσιν όλων τούτων των κολωνών, την 22αν Μαρτίου 2017, ημέραν λήξεως των εργασιών και παραδόσεως του Ιερού Κουβουκλίου εις τας Τρεις Μείζονας Κοινότητας.

Διαβάστε εδώ:  Στο χωριό των 10 λεπτών λειτούργησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Εις την συνάφειαν ταύτην ανεφέρθη η προσφορά της Ελληνικής Αεροπορικής Εταιρείας Aegean διά της δωρεάν παροχής αεροπορικών εισιτηρίων διά τους ταξιδεύοντας εξ Ελλάδος εις Ιεροσόλυμα και αντιστρόφως καθηγητάς και τεχνικούς του έργου.

Ο Μακαριώτατος εξέφρασε τας θερμάς ευχαριστίας Αυτού εις τους παρόντας εκπροσώπους της εταιρείας, τον κ. Ιωσήφ Μαστοραντωνάκην Διευθυντήν Διοικήσεως και Υπηρεσιών Εδάφους και την κ. Σταυρούλαν Σαλούτσην, Διευθύντριαν Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου, επιφυλασσόμενος να επιδώση τιμητικήν διάκρισιν προσεχώς εις τον κ. Θεόδωρον Βασιλάκην, Ιδιοκτήτην της Εταιρείας και τον υιόν αυτού κ. Ευτύχιον Βασιλάκην κατά την ημέραν της τελετής λήξεως των έργων του Ιερού Κουβουκλίου, την 22αν Μαρτίου 2017.