Παρουσία του Πατρ.Ιεροσολύμων οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Ρόδο (ΦΩΤΟ)

Loading...


Στη , με αφορμή την επέτειο ενσωμάτωσης των με την Ελλάδα, βρέθηκε ο .

Το ανακοινωθέν του για την επίσκεψη:

Επί τω σκοπώ της συμμετοχής εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις επί τη 70η επετείω από της ενσωματώσεως της Δωδεκανήσου εις την Ελλάδα και εν ταυτώ της παρουσιάσεως του έργου αποκαταστάσεως του Ιερού Κουβουκλίου, τη προσκλήσει του Δημάρχου Ρόδου κ. Φωτίου Χατζηδιάκου, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος υπό του Γέροντος Αρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, του Εξάρχου του Παναγίου Τάφου εις Αθήνας Αρχιμανδρίτου π. Δαμιανού και του Αρχιδιακόνου Μάρκου, προερχόμενος εξ Ιεροσολύμων διά των Ελληνικών αερογραμμών της Aegean κατέφθασεν εις το αεροδρόμιον της Ρόδου την 10.00 π.μ. ώραν της Δευτέρας, 21ης Φεβρουαρίου / 6ης Μαρτίου 2017.

Ενταύθα υπεδέχθησαν τον Μακαριώτατον ο , ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτιος Χατζηδιάκος και λοιποί παράγοντες της Ρόδου.

Την μεσημβρίαν της ημέρας ταύτης ο Μακαριώτατος μετέσχεν εις την τελετήν της ανακηρύξεως του εις Επίτιμον Δημότην Ρόδου. Απονέμων την διάκρισιν ταύτην ως και το χρυσούν μετάλλιον και πιστόν αντίγραφον των κλειδιών της Ρόδου ο Δήμαρχος Ρόδου εις τον Πρόεδρον της Ελληνικής Δημοκρατίας και προσφωνών αυτόν είπε ότι επαξίως απονέμεται αυτώ, λόγω του ότι ούτος είναι προστάτης των δικαιωμάτων της Ρόδου και όλων των Δωδεκανήσων και λόγω του ότι ως καθηγητής και λειτουργός της Νομικής Επιστήμης είπεν ότι “η Νομική Επιστήμη είναι διορθωτική λειτουργία των κοινωνικών αδικιών” και ότι “η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα του μέτρου και των αναλογιών”.

Απαντών ο κ. Πρόεδρος ηυχαρίστησε θερμώς διά την προσγενομένην υπό της ιστορικής νήσου της Ρόδου, φυσικού πνεύμονος του Αιγαίου, τιμήν εις αυτόν προσωπικώς και εις τον θεσμόν της Δημοκρατίας και είπεν επίσης ότι διά της συνθήκης του 1947 μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας παρεχωρήθη εις την Ελλάδα η πλήρης κυριαρχία της νήσου Ρόδου, όλων των Δωδεκανήσων και των παρακειμένων βραχονησίδων και ουχί μόνον το δικαίωμα αλλά η υποχρέωσις αυτής διά την αμυντικήν κατοχύρωσιν της Ρόδου ουχί μόνον εκ προκλήσεως εκδηλωθείσης αλλά και επικειμένης και τούτο χάριν της προστασίας της νήσου Ρόδου, των Δωδεκανήσων, της Ελλάδος και όλης της Ευρωπαικής Ηπείρου, εις την οποίαν ανήκει η Ελλάς.

Διαβάστε εδώ:  Ελληνες βουλευτές στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Την μεσημβρίαν της ημέρας ταύτης ο εξοχώτατος κ. Δήμαρχος παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του Προέδρου και όλων των προσκεκλημένων εις εστιατόριον του ανακαινισθέντος κτιρίου του ΑΚΤΑΙΟΥ, η ανακαίνισις του οποίου συνέπεσε με την ανακαίνισιν τριών ιστορικών Μύλων της Ρόδου διά την λειτουργίαν αυτών.

Το εσπέρας της ημέρας ταύτης εις το κτίριον, Ενετικόν φρούριον του Μεγάλου Μαγίστρου έλαβε χώραν εκδήλωσις της παρουσιάσεως του γενομένου έργου της αποκαταστάσεως του Παναγίου Τάφου, παρουσία του , του Δημάρχου της πόλεως και πολλών προσκεκλημένων. Εις την εκδήλωσιν αυτήν απηύθυνε προσφώνησιν ο εξοχώτατος Δήμαρχος της πόλεως κ. Φώτιος Χατζηδιάκος, εν συνεχεία δε προσεφώνησεν ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά της κάτωθι προσφωνήσεως Αυτού, εχούσης ελληνιστί.

Προσφωνήσεις απηύθυναν ωσαύτως ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρόδου κ. Κύριλλος, ο Κουστωδός της Αγίας Γης π. Φραγκίσκος Πατόν, ο εκπρόσωπος του Αρμενικού Πατριαρχείου εις Ιεροσόλυμα ηγούμενος εις τον Ναόν της Αναστάσεως π. Σαμουήλ, ο επιτετραμμένος Λατίνος Πατριάρχης εις Ιεροσόλυμα π. Pierre Battista Pizzaballa.

Μετά τας προσφωνήσεις, η καθηγήτρια του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Αντωνία Μοροπούλου επαρουσίασε το εκτελεσθέν εις όλην σχεδόν την έκτασιν αυτού ανακαινιστικόν έργον του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Την παρουσίασιν της κ. Μοροπούλου ηκολούθησε μουσικόν δρώμενον, τούτο δε δείπνον εις το εστιατόριον Ντινιόρας υπό του Δημάρχου της .