ΕΦΚΑ-Μπλοκάκια: Οι ασάφειες παραμένουν

Loading...


Παραμένουν οι ασάφειες και τα θολά σημεία για τις εισφορές που βαρύνουν του απασχολούμενους με μπλοκάκια, παρά τις νέες διευκρινίσεις που δόθηκαν χθες το βράδυ από τον .

Αφού αναφέρει πως ο νέος ασφαλιστικός νόμος δεν ήρθε για να επιλύσει και δεν θα μπορούσε να επιλύσει το εργασιακό πρόβλημα, αλλά σκόπευσε να δώσει « και ασφάλεια» ισότιμα και δίκαια στους εργαζόμενους αυτής της κατηγορίας, εξηγεί πως ο ν. 4387/2016 διακρίνει στην ουσία τρεις περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν εφοδιαστεί, εκδίδουν και χρησιμοποιούν για την εργασία που προσφέρουν δελτία παροχής υπηρεσιών – «μπλοκάκια» και προβαίνει στις ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Σε εργαζόμενους με ΔΠΥ (μπλοκ) σε δύο το πολύ εργοδότες αναγνωρίστηκε το δικαίωμα και δόθηκε η δυνατότητα στον εργαζόμενο να προσφέρει πραγματικά μισθωτή και εξαρτημένη απασχόληση με μπλοκ, με αντίστοιχη υποχρέωση του εργοδότη να προστατέψει τη δουλειά, τον μισθό και την ασφάλισή του. Είναι βεβαίως αυτονόητο ότι δεν μπορούσε να επιβάλει στον εργαζόμενο την υποχρέωση να ασκήσει αυτό το δικαίωμα, αλλά του έδωσε τη δυνατότητα, εφόσον θέλει και εκτιμάει ότι μπορεί και τον συμφέρει, να κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος και της προστατευόμενης διαδικασίας για την άσκησή του. Αυτή η προστασία σημαίνει τη γνωστοποίηση της πραγματικής εργασιακής και ασφαλιστικής του κατάστασης με σκοπό να ενεργοποιηθούν τα ίδια στο πλαίσιο της σχετικής αρμοδιότητάς τους, έτσι ώστε να προχωρήσουν στην ασφαλιστική τους τακτοποίηση ως μισθωτών (εισφορά εργαζόμενου 6,67%, εργοδότη 13,33%).

2. Σε εργαζόμενους με πάνω από δύο εργοδότες στους οποίους και εκδίδει ΔΠΥ – μπλοκ, τη βάση υπολογισμού των εισφορών του θα αποτελεί το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα (έσοδα – έξοδα) του προηγούμενου έτους, όπως αυτό θα προκύπτει από τα δελτία που θα εκδίδει και θα παρέχει. Τούτο προκύπτει αβίαστα και καλοπροαίρετα από τη ρύθμιση του νόμου για τον υπολογισμό των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών με βάση το εισόδημά τους και όχι με τις ασφαλιστικές κλάσεις που προέβλεπε το τότε ασφαλιστικό καθεστώς. Η όποια διαφωνία εγείρεται εν προκειμένω, δεν αφορά τον τρόπο υπολογισμού από πλευράς , αλλά το κριτήριο που έχει επιλεχθεί νομοθετικά για τις ασφαλιστικές καταβολές αυτού του είδους αυτής της κατηγορίας των ασφαλισμένων, δηλαδή των ελεύθερων επαγγελματιών.

Διαβάστε εδώ:  ΕΦΚΑ: Δείτε ποιοι ανασφάλιστοι θα καλύπτονται εξ ολοκλήρου από 1η Μαρτίου

3. Σε μισθωτούς που έχουν παράλληλα με την πραγματική μισθωτή εργασία και ΔΠΥ (μπλοκ), η βάση υπολογισμού των εισφορών τους για την παροχή υπηρεσιών πέραν της μισθωτής εργασίας θα είναι το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα – έσοδα που θα έχουν από την προσφορά των υπηρεσιών τους εκτός των μισθωτών υπηρεσιών.

Το γεγονός, βέβαια, ότι με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς και για τους μετά το 1992 ασφαλισμένους, αυτού του είδους η παροχή των υπηρεσιών δεν υποχρέωνε σε υπολογισμό και καταβολή εισφορών, δεν σημαίνει ότι υπάρχει είτε πρόσθετη επιβάρυνση είτε άδικη μεταχείριση είτε εσφαλμένη και ανισότιμη εφαρμογή του νόμου για αυτούς.

Αντίθετα, πρόκειται για την εφαρμογή της βασικής επιλογής του Νόμου για την υποχρέωση καταβολής εισφορών για κάθε είδους επαγγελματική δραστηριότητα με βάση το καθαρό οικονομικό αποτέλεσμα απ’ αυτήν (έσοδα – έξοδα) πέραν της μισθωτής απασχόλησης, για την οποία και εξακολουθεί να υφίσταται ο υπολογισμός και η καταβολή εισφορών με το καθεστώς των μισθωτών.