Ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (ΦΩΤΟ)

Loading...


Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας και τη συνοδεία του, που πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη στο Ισραήλ.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει:

Το απόγευμα της Πέμπτης, 21ης Απριλίου /4ης Μαίου 2017, ο Πρωθυπουργός της Ρουμανίας κ. Sorin Grindeanu, συνοδευόμενος υπό του Υπουργού Αμύνης, του Υπουργού Οικονομίας και του Υπουργού Διασποράς της Ρουμανίας, υπό της πρώην Πρέσβεως της Ρουμανίας εις το Ισραήλ κας Andreea Păstârnac, των Αρχιμανδριτών αντιπροσώπων της Ρουμανικής Εκκλησίας εις Ιεροσόλυμα π. Θεοφίλου, και π. Ιωάννου, και υπό προσωπικού της Ρουμανικής Πρεσβείας εις το Ισραήλ, επεσκέφθη τον Ναόν της Αναστάσεως, ένθα υπεδέχθησαν αυτόν ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος και ο Παρασκευοφύλαξ του Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος μετά του Πατρός Νικολάου και άλλων Ναιτών Πατέρων και προσεκύνησε τον Φρικτόν Γολγοθάν, τον Πανάγιον Τάφον του Κυρίου και το Τίμιον Ξύλον εις το Λειψανοφυλάκειον του Ναού.

Εν συνεχεία ο κ. Grindeanu επεσκέφθη το Πατριαρχείον, ένθα υπεδέχθη αυτόν ενθέρμως ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Αγιοταφιτών, εν οις ο Πατριαρχικός Επίτροπος Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος, ο Γέρων Αρχιγραμματεύς Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Αρίσταρχος, ο Παραδραγουμάνος Αρχιμανδρίτης Ματθαίος και ο Τελετάρχης Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος.

Ενταύθα ο Μακαριώτατος ομιλών εις τον Πρωθυπουργόν, ανεφέρθη εις το έργον του Πατριαρχείου εις την Αγίαν Γην εις το παρελθόν και σήμερον και εις τας σχέσεις Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Πατριαρχείου Ρουμανίας, ιδία επί της Πατριαρχίας του αοιδίμου Πατριάρχου Δοσιθέου, ο οποίος ανέπτυξε ποιμαντικήν δραστηριότητα εις Ιάσιον, ένθα και ίδρυσε Τυπογραφείον. Ο Μακαριώτατος ανεφέρθη ωσαύτως και εις το έργον, το οποίον προσφάτως ηξιώθη να επιτελέση το Πατριαρχείον, ήτοι εις την αναστήλωσιν του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.

Απαντών ο Πρωθυπουργός, είπεν ότι εκ των όσων ήκουσε και είδε εις τον Ναόν της Αναστάσεως μένει έκπληκτος και συγκεκινημένος και αδυνατεί να εξεύρη τας λέξεις, αι οποίαι θα περιγράψουν τα δημιουργηθέντα εις την ψυχήν αυτού συναισθήματα.

Διαβάστε εδώ:  Ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Εκτιμών την στάσιν ταύτην του Ρουμάνου Πρωθυπουργού ο Μακαριώτατος απένειμεν εις αυτόν το παράσημον του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου εις αναγνώρισιν της στάσεως του ιδίου και της χώρας αυτού εις την υποστήριξιν των χριστιανικών αρχών εις το πλαίσιον της Ευρωπαικής Ενώσεως, εις την οποίαν μετέχει και το κράτος της Ρουμανίας.

Ο Μακαριώτατος επέδωσεν εις τον Πρωθυπουργόν εικόνα της Θεοτόκου, ίνα βοηθή αυτώ εις το έργον αυτού υπέρ της χώρας αυτού και παρεκάλεσεν αυτόν, όπως διαβιβάση τας αδελφικάς Αυτού ευχάς εις τον Πατριάρχην της Ρουμανίας κ. Δανιήλ.

Συγκεκινημένος ο Πρέσβυς ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον και εδεσμεύθη να συνεχίση να προβάλλη τας χριστιανικάς αξίας εις την Ευρωπαικήν Ένωσιν.

Επί τούτοις ο Πρωθυπουργός εζήτησε τας ευχάς του Μακαριωτάτου διά την επιτυχίαν της επισκέψεως αυτού εις το κράτος του Ισραήλ.