Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στα Ιεροσόλυμα (ΦΩΤΟ)

Loading...


Με τη δέουσα κατάνυξη εορτάστηκε στα Ιεροσόλυμα η , παρουσία πλήθους πιστών.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει

Την Γ΄ Κυριακήν των Νηστειών, 6ην /19ην Μαρτίου 2017, εωρτάσθη υπό του Πατριαρχείου η εορτή της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού , ως γεγονός θεσπισθέν υπό της Εκκλησίας, ίνα διά του τιμίου Σταυρού του Χριστού, δι’ ου ελυτρώθημεν, εσώθημεν και εθεώθημεν ενισχύωνται οι πιστοί εις τον αγώνα αυτών της νηστείας διά την υποδοχήν του Αγίου Πάσχα, την συμμετοχήν δηλονότι εις τον Σταυρόν και την Ανάστασιν του Κυρίου.

Η εορτή αύτη εωρτάσθη συμφώνως τη τυπική και καθεστωτική αυτού τάξει.

Α’ Αφ’ εσπέρας.

Η τελετή αύτη ήρχισε διά της αναγνώσεως της Θ΄ Ώρας εις τον μοναστηριακόνν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, προεξάρχοντος της την 1. 45´ μ.μ. ώραν του Σαββάτου. Ηκολούθησε την 2.00´μ.μ. ώραν η Κάθοδος, των κωδώνων κρουομένων, εις τον πανίερον Ναόν της Αναστάσεως. Άμα τη αφίξει έλαβε χώραν η υποδοχή και η προσκύνησις εις την Αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον υπό του Μακαριωτάτου των Αρχιερέων και των Ιερομονάχων.

Του Μακαριωτάτου ενδυθέντος μανδύαν και εισελθόντος εις το Καθολικόν και ευλογήσαντος, εγένετο η κρούσις των σημάντρων, η προσκύνησις των Αρχιερέων και των Συνοδικών εις τον Φρικτόν Γολγοθάν και το θυμίαμα υπό των διακόνων εις τα Προσκυνήματα.

Ευθύς αμέσως ήρχισεν ο Εσπερινός μετ’ Ανοιξανταρίων, Μεγάλης Εισόδου και Αρτοκλασίας, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου δεξιά και του κ. Αλβανού αριστερά και μετέχοντος πολλού λαού εν κατανύξει και ευλαβεία.

Του Εσπερινού λήξαντος, η Πατριαρχική Συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία.

Διαβάστε εδώ:  Ο Οικ.Πατριάρχης στα Ιεροσόλυμα για την τελετή παράδοσης του Παναγίου Τάφου

Β ‘ Ανήμερα της εορτής.

Την 7.00´ π.μ. ώραν της Κυριακής, η Πατριαρχική Συνοδεία εξεκίνησεν από του Πατριαρχείου και φθάσασα εις τον Ναόν της Αναστάσεως, εισήλθε διά προσκυνήσεως εις την αγίαν Αποκαθήλωσιν και τον Πανάγιον Τάφον. Μεθ’ ο ηυλόγησεν ο Μακαριώτατος εις το Καθολικόν, εκρούσθησαν τα σήμαντρα και «έλαβον καιρόν» οι Ιερείς παρά του Μακαριωτάτου, ότε και ο Μακαριώτατος «έλαβε καιρόν» και εισελθών εις το Ιερόν, ησπάσθη τον αδελφικόν ασπασμόν μετά των Αρχιερέων.

Τούτων τελειωθέντων, ήρχισεν η θ. Λειτουργία εις τον Πανάγιον Τάφον, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου και συλλειτουργούντων Αυτώ των Σεβασμιωτάτων Αρχιερέων Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ησυχίου, των Σεβασμιωτάτων Αρχιεπισκόπων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Κωνσταντίνης κ. Αριστάρχου, Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, Λύδδης κ. Δημητρίου, Ανθηδώνος κ. Νεκταρίου, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελενουπόλεως κ. Ιωακείμ, και του επισκόπου Ιννοκεντίου παρεπιδημούντος του Πατριαρχείου της Μόσχας παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδος εις τα Ιεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου, ψάλλοντος του Πρωτοψάλτου του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως Αρχιμανδρίτου π. Αριστοβούλου δεξιά επί του εξώστου και του κ. Αλβανού αριστερά επί του εξώστου και συμπροσευχομένου πολλού λαού εξ Ελλάδος, Ρωσίας, Ρουμανίας και Κύπρου.

Της θείας Λειτουργίας ληξάσης, ήρχισεν η λιτανεία τρις πέριξ του Παναγίου Τάφου και ανά τα Προσκυνήματα τη περιφορά του Τιμίου Σταυρού μετά του Τιμίου Ξύλου και εν ψαλμωδία του «Σώσον Κύριε τον λαόν Σου…» και «Τον Σταυρόν Σου προσκυνούμεν Δέσποτα».

Της λιτανεία ληξάσης, η Πατριαρχική Συνοδεία ανήλθεν εις τα Πατριαρχεία.

Όλες οι ως άνω Ιερές Ακολουθίες μεταδόθηκαν ζωντανά από τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.