Η Πρόξενος της Ιταλίας στα Ιεροσόλυμα επισκέφθηκε τον Πατριάρχη Θεόφιλο

Loading...


Την Παρασκευήν, 9ην /22αν Φεβρουαρίου 2013, η Πρόξενος της Ιταλίας, κα Hanna Pappalardo επεσκέφθη το Πατριαρχείον επί τη συμπληρώσει της Προξενικής αυτής θητείας εις τα Ιεροσόλυμα.

Την κ. Πρόξενον εδέχθη η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Η Ιταλίς Πρόξενος ηυχαρίστησε τον Μακαριώτατον δια την πάντοτε καλήν διάθεσιν συνεργασίας εκ μέρους του Πατριαρχείου μετά του Ιταλικού Προξενείου και εζήτησε την ευλογίαν Αυτού δια την συνέχισιν της…

υπηρεσίας αυτής εις την χώραν αυτής.

alt