Η Εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου στα Ιεροσόλυμα

Loading...


Την Τρίτην, 21ην Νοεμβρίου/4ην Δεκεμβρίου 2012, εωρτάσθη η Θεομητορική εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου κατά την ταξιν του Πατριαρχείου.

Εν πρώτοις, εις τον μοναστηριακόν ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εχοροστάτησεν από του Θρόνου ενδεδυμένος μανδύαν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Η εορτή αυτή εωρτάσθη ως πρέπον αυτή εις τον φέροντα το όνομα αυτής ιερόν Ναόν της Ιεράς Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής της Μεγάλης Παναγίας, εν η ασκούνται σήμερον περί τας είκοσι μονάζουσαι.

Εις τον τόπον της Μονής αυτής ήλθεν επί το έτος 516 μ.Χ. επί Ηλιού Πατριάρχου Ιεροσολύμων εκ του λόφου της Αγίας Σιών, εν ω κατώκουν, οι Αγιοσιωνίται η Αγιοταφίται μοναχοί και κατώκησαν, ίνα ώσι πλησιέστερον του Ναού της Αναστάσεως, ον διηκόνουν.

Εις ταύτην την Μονήν  προεξήρξε της ακολουθίας του Εσπερινού αφ’ εσπέρας και της θ. Λειτουργίας την πρωΐαν της εορτής ο Ιερώτατος Μητροπολίτης Καπιτωλιάδος κ. Ησύχιος κηρύττων τον θείον λόγον εις τας μοναζούσας της Μονής και εις τους προσελθόντας  φιλεόρτους και ευλαβείς προσκυνητάς.

Την Μονήν επεσκέφθη την πρωΐαν της εορτής δια προσκύνησιν η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά  συνοδείας Αγιοταφιτών.

Μετά την θ. Λειτουργίαν η ηγουμένη οσιωτάτη μοναχή Μελάνη εδεξιώθη πάντας φιλοφρόνως εις το ηγουμενείον.Ετικέτες