Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο Μιλάνο για την επέτειο 1700 ετών από το Διάταγμα των Μεδιολάνων

Loading...


Ανακοινούται ότι η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, αναταποκρινόμενος εις την αδελφικήν πρόσκλησιν του Σεβ. Καρδιναλίου κ. Angelo Scola, Αρχιεπισκόπου Milano, μεταβαίνει εκεί την πρωίαν της Τρίτης, 14ης τρ. μ., προκειμένου ίνα συμμετάσχη εις τας υπό της κατ’αυτόν Αρχιεπισκοπής οργανουμένας εκδηλώσεις επί τη συμπληρώσει 1700 ετών από της υπογραφής υπό του Μ. Κωνσταντίνου του περιφήμου Διατάγματος των Μεδιολάνων (313 μ. Χ.), του παρασχόντος ανεξιθρησκείαν εις τους πολίτας της τότε Ρωμαικής Αυτοκρατορίας.

Τον Οικουμενικόν Πατριάρχην θα συνοδεύουν κατά την επίσκεψιν ταύτην οι Σεβ. Μητροπολίται Γέρων Δέρκων κ. Απόστολος και Ιταλίας και Μελίτης κ. Γεννάδιος, ο Πανοσιολ. Δευτερεύων κ. Ανδρέας και ο Εντιμ. κ. Συμεών Φραντζελάς, Αρχικλητήρ.

Σημειωτέον, ότι ανάλογοι εκδηλώσεις επί τη αυτή επετείω θα πραγματοποιηθούν και εν Κπόλει από 17ης μέχρι και 19ης τ.μ. Μαίου.