Η εορτή της Ινδίκτου στο Φανάρι

Loading...


Το Σάββατον, 31ην Αυγούστου, επί τη Εορτή της Καταθέσεως της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου, η Α.Θ.Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω πανηγυρίσαντι Ιερώ Ναώ της Παναγίας Σούδας της Κοινότητος Εγρίκαπου, κατά την τελεσθείσαν εν αυτώ Θείαν Λειτουργίαν.

Εκκλησιάσθησαν οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, και Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Θερμών κ. Δημήτριος και πιστοί εντεύθεν.
Επηκολούθησε δεξίωσις, καθ’ ην ωμίλησαν ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Συνάδων κ. Διονύσιος, Επόπτης της Περιφερείας Φαναρίου-Κερατίου Κόλπου, οι Σεβ. Μητροπολίται Προικοννήσου κ. Ιωσήφ και Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνός και ο Παναγιώτατος.
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά πολλής ιεροπρεπείας και εκκλησιαστικής τάξεως εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η εορτή της νέας Ινδικτιώνος, και η εορτή της εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ από αιώνων τεθησαυρισμένης Ιεράς Εικόνος Παναγίας της Παμμακαρίστου, ως και η ημέρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

1

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τη Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βαλουκλή κατά τον Μ. Εσπερινόν του Σαββάτου, 31ης Αυγούστου, συμπροσευχηθέντων Ιεραρχών του Θρόνου, του Εντιμ. κ. Αθανασίου Αστρακά, Προξένου της Ελλάδος εν τη Πόλει, και ομίλων προσκυνητών εκ της ενορίας Αγίου Γεωργίου Ασβεστοχωρίου Θεσσαλονίκης, υπό την ηγεσίαν του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Εμμανουήλ Μπουζίνου, εκ της Περιβαλλοντολογικής Διευθύνσεως Τρικάλων της Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Χρήστου Λάππα, Δημάρχου Τρικκαίων, και εκ των ΑΧΕΠΑ Ελλάδος, υπό την ηγεσίαν του Εντιμ. κ. Γεωργίου Πλοκαμάκη, και αλλαχόθεν, προς ούς ωμίλησεν ο Πατριάρχης εν τω τέλει του Εσπερινού.

Την επομένην, Κυριακήν, 1ην Σεπτεμβρίου, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ κατά την Θείαν Λειτουργίαν, εν συγχοροστασία μετά των Σεβ. Μητροπολιτών Γέροντος Νικαίας κ. Κωνσταντίνου, Γέροντος Χαλκηδόνος κ. Αθανασίου, Γέροντος Δέρκων κ. Αποστόλου, Σικάγου κ. Ιακώβου, Πέργης κ. Ευαγγέλου, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανού, Τρανουπόλεως κ. Γερμανού, Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβροσίου, Ίμβρου και Τενέδου κ. Κυρίλλου, Πριγκηποννήσων κ. Ιακώβου, Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, Φιλαδελφείας κ. Μελίτωνος, Σεβαστείας κ. Δημητρίου, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίου, Μύρων κ. Χρυσοστόμου, Σασίμων κ. Γενναδίου, Ικονίου κ. Θεολήπτου, Νέας Ιερσέης κ. Ευαγγέλου, Ρόδου κ. Κυρίλλου, Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Δαμασκηνού, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννου, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στεφάνου, Προύσης κ. Ελπιδοφόρου, Σιγκαπούρης κ. Κωνσταντίνου, Αυστρίας κ. Αρσενίου και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρου.

Μετά το Ι. Ευαγγέλιον ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης κ. Βαρθολομαίος, Αρχιγραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, ανέγνωσεν, από του Ιερού Άμβωνος το επί τη ημέρα προσευχών υπέρ της προστασίας της κτίσεως Μήνυμα της Α. Θ. Παναγιότητος.
Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Πανιερ. Αρχιεπίσκοπος Ανθηδώνος κ. Νεκτάριος, Επίτροπος του Παναγίου Τάφου ενταύθα, ο Θεοφιλ. Επίσκοπος Θερμών κ. Δημήτριος, ο Εξοχ. Πρέσβυς κ. Νικόλαος Ματθιουδάκης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, η Α.Υψηλότης, ο Πρίγκηψ Παύλος της Ρουμανίας, μετά της συζύγου αυτού Πριγκηπίσσης Λίας, άλλοι επίσημοι, προσκυνηταί εκ του εξωτερικού, και πιστοί εντεύθεν.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ανεγνώσθη υπό της Α. Θ. Παναγιότητος, του Πατριάρχου, η νενομισμένη ευχή και Πράξις της νέας, Ζ’ Ινδικτιώνος, υπογραφείσα ακολούθως υπ᾿ Αυτού τε και υπό των συγχοροστατησάντων αγίων Αρχιερέων, οίτινες αντήλλαξαν μετ᾿ Αυτού τον εν Χριστώ ασπασμόν και ευχάς, επί τω νέω εκκλησιαστικώ έτει. Εν τω τέλει, ο Πατριάρχης, ηγίασε το εκκλησίασμα διά του Αγιασμού της 1ης του μηνός.

* * *
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Σικάγου κ. Ιάκωβον.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Καρπάθου και Κάσου κ. Αμβρόσιον, ώτινι συνεχάρη επί τη 30ετία της αρχιερωσύνης αυτού.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Προικοννήσου κ. Ιωσήφ, εξ Αθηνών.
– Τον Σεβ. Μητροπολίτην Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννην.
– Τον Θεοφιλ. Επίσκοπον Θερμών κ. Δημήτριον, εκ Θεσσαλονίκης.
– Τον Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτην κ. Νικηφόρον Ψυχλούδην, Ηγούμενον της εν Θεσσαλονίκη Ι. Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Βλατάδων.
– Τον Εξοχ. κ. Αλέξανδρον Λάσκαρην, Πρέσβυν των Η.Π.Α. εν Γουινέα, συνοδευόμενον υπό του Εντιμ. κ. Patrick Hanish, Στελέχους του ενταύθα Γενικού Προξενείου των Η.Π.Α. .
– Τον Ελλογ. κ. Ιωάννην Γρηγοριάδην, Καθηγητήν εν τω εν Αγκύρα Πανεπιστημίω Bilkent.
– Τον Εντιμ. κ. Jaime Oriol Lopez, Δικηγόρον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Leyla Başakıncı, εξ Ισπανίας.
– Τον Εντιμ. κ. Διονύσιον Μποτώνην, Δημοσιογράφον, εξ Αθηνών, μετά των οικείων αυτού, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας επί τη βαπτίσει του τέκνου αυτών.
* * *
Εκ μέρους της Α.Θ.Παναγιότητος, ο Σεβ. Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, μετέβη εις την Νομαρχίαν της Πόλεως και συνεχάρη τω Εξοχ. Νομάρχη κ. Hüseyin Avni Mutlu, επί τη 91η επετείω της εορτής της 30ης Αυγούστου.

* * *
Εξεπροσωπήθη καταλλήλως κατά:
– Την δοθείσαν υπό του Εξοχ. Νομάρχου της Πόλεως δεξίωσιν, επί τη ως άνω επετείω, εν τω εν Κερατίω Συνεδριακώ Κέντρω, το εσπέρας της Παρασκευής, 30ης Αυγούστου.

– Την υπό του Δήμου Sarıyer διοργανωθείσαν επί τη παγκοσμίω ημέρα της ειρήνης εκδήλωσιν εν τη εν Büyükdere βιβλιοθήκη «Demirtaş Ceyhun», την Κυριακήν 1ην Σεπτεμβρίου.
– Την βάπτισιν του τέκνου του ζεύγους Διονυσίου Μποτώνη και Ευαγγελίας Παρθενοπούλου, τελεσθείσαν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, αυθημερόν.
– Την διοργανωθείσαν υπό του Εξοχ. κ. Ahmet Aydın, Νομάρχου Siirt, εκδήλωσιν, επί τη ημέρα της πόλεως Siirt, εν τω εν Κερατίω Συνεδριακώ Κέντρω, αυθημερόν.