Η Ανάσταση και ο Εσπερινός της Αγάπης στο Φανάρι (φωτο)

Loading...


Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος του Π. Πατριαρχικού Ναού κατά τον Εσπερινόν μετά της Θείας Λειτουργίας του Μ. Βασιλείου την πρωίαν του Μ. Σαββάτου, 4ης Μαίου.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ ΕΝ ΤΟΙΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΙΣ

Μετά πάσης ιεροπρεπείας, λαμπρότητος και εκκλησιαστικής τάξεως, εωρτάσθη εν τοις Πατριαρχείοις η λαμπροφόρος Ανάστασις του Κυρίου.
Η Α. Σεβασμιότης, ο Πατριαρχικός Επίτροπος, Μητροπολίτης Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, μετά την κατά το μεσονύκτιον του Μ. Σαββάτου εν τω αυλογύρω των Πατριαρχείων τελετήν της Αναστάσεως, εν μέσω πλήθους πιστών, εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, προέστη εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας της Αναστάσεως.
Την επί τω Αγίω Πάσχα Πατριαρχικήν Απόδειξιν ανέγνω από του Ιερού Άμβωνος ο Πανοσιολ. Διάκονος κ. Ιωακείμ, Υπογραμματεύς της Αγίας και Ιεράς Συνόδου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Σεβ. Μητροπολίτης Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, οι Εντιμ. κ. κ. Βίκτωρ Μαλιγκούδης, Πρόξενος της Ελλάδος ενταύθα, και Αλέξανδρος Hrapilov, Πρόξενος της Ρωσσίας ενταύθα, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Όλγας, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογενείας και πιστοί εντεύθεν και εκ του εξωτερικού.

Εν ατμοσφαίρα πανηγυρική ετελέσθη την 10ην πρωινήν της Κυριακής του Πάσχα, 5ης Μαίου, η Ιερά Ακολουθία του Εσπερινού της Αναστάσεως, προεξάρχοντος της Α. Σεβασμιότητος, του Πατριαρχικού Επιτρόπου και τη συμμετοχή του Θεοφιλ. Επισκόπου Μαρκιανουπόλεως κ. Κωνσταντίνου, εκ της Εκκλησίας Βουλγαρίας.

Μετά την Είσοδον, το Ιερόν Ευαγγέλιον ανεγνώσθη Ελληνιστί υπό της Α. Σεβασμιότητος, του Πατριαρχικού Επιτρόπου, Τουρκιστί υπό του Αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβυτέρου κ. Δοσιθέου Αναγνωστοπούλου, Βουλγαριστί υπό του Θεοφιλ. Επισκόπου Μαρκιανουπόλεως κ. Κωνσταντίνου, Λατινιστί υπό του ΡΚαθολικού ιερέως κ. Vito di Pinto, Αρμενιστί υπό του Αρμενίου Διακόνου κ. Vağarşag Seropyan, Αγγλιστί υπό του Αιδεσιμ. Αγγλικανού ιερέως κ.Tim Pike, Ρουμανιστί υπό του Αιδεσιμ. Πρεσβυτέρου κ. Vlad Sergiu Marcel, Ιερατικώς Προισταμένου της ενταύθα Ρουμανικής Παροικίας, και πάλιν Ελληνιστί, από του Ιερού Άμβωνος, υπό του Πανοσιολ. Δευτερεύοντος κ. Ανδρέου.

Κατά την Ιεράν ταύτην Ακολουθίαν παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο ως άνω διπλωμάτης της Ελλάδος, Άρχοντες Οφφικιάλοι της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, παράγοντες της Ομογενείας και πλήθος πιστών εντεύθεν και εκ του εξωτερικού, εις ούς άπαντας ο Πατριαρχικός Επίτροπος διένειμε τα ειθισμένα πασχαλινά ωα.
* * *
Κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής επεσκέψαντο εν τη εν Σταυροδρομίω έδρα αυτού τον Σεβ. Μητροπολίτην των ενταύθα Συροιακωβιτών κ. Yusuf Çetin και ηυχήθησαν αυτώ τε και τω ποιμνίω αυτού τα εικότα επί τω Αγίω Πάσχα.

1
1