Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στα κέντρα προσφύγων για το φαγητό

Loading...


ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ 

Εκτεταμένοι στις εταιρίες που κάνουν τη διανομή του φαγητού στους έχουν ξεκινήσει στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων , που υπάγονται στις Ένοπλες Δυνάμεις.

H συνέχεια εδώ