Η Θεοτόκος και ο Ελληνισμός

Loading...


Η ΤΟΥ

Στην συνείδηση του Ελληνικού Έθνους η κατέχει εξαιρετική θέση.

Η από την πρώτη στιγμή του εκχριστιανισμού της έταξε την Θεοτόκο σαν Προστάτιδα και Πολιούχο.

Η συνέχεια εδώ