Ειδική τροπολογία για την Εκκλησία σε νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Loading...


Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» κατατέθηκε…δια της τεθλασμένης ειδική τροπολογία (Αρ. Τροπολογίας: 1093/16 13.1.2014) που αφορά στην Εκκλησία της Ελλάδος. 

Σε αυτήν περιλαμβάνονται θέματα όπως η σύσταση εταιρειών για προβολή θρησκευτικών θέμάτων ή θεμάτων φιλανθρωπίας, ζητήματα διαχείρισης εκκλησιαστικών ακινήτων και άλλα που άπτονται των σχέσεων Κράτους-Εκκλησίας.

Διαβάστε ολόκληρη την τροπολογία: 

{pdf}www.agioritikovima.gr/images/pdf/tropologiaa.pdf|height:400|widht:300|app:google{/pdf}