Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: «Η Εκκλησία πρέπει να είναι ενωμένη»

Loading...


Στην ανάγκη της ενότητας αναφέρθηκε ο κατά την χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου.

Οπως αναφέρει ανακοίνωση της : «Η χειροτονία τελέσθηκε σήμερα το πρωί στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, ενώ παρέστησαν, δεκάδες Αρχιερείς, κλήρος και λαός.

Στον χειροτονητήριο λόγο του ο νέος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο, τους Αρχιερείς, κλήρο και λαό και μεταξύ άλλων τόνισε πως «Περίφροντις και περιδεής στέκομαι ενώπιόν Σας, τιμιωτάτη ομήγυρις, ιχνηλατών με φόβον, απορίαν και θάμβος τα περί εμέ σήμερον, εν Εκκλησία πληθούση, τελούμενα του Θεού μυστήρια, επαναλαμβάνων εκ καρδίας συντετριμένης και διαπορούσης τα του θείου Χρυσοστόμου λόγια: «Άρα αληθή τα συμβάντα περί ημάς; Και γέγονεν όντως τα γεγενημένα, και ουκ εξηπατήμεθα; Ουδέ νυξ τα παρόντα και όναρ, αλλ’ ημέρα όντως εστί και εγρηγορούμεν άπαντες; Και τις αν ταύτα πιστεύσειεν, ότι ημέρας ούσης, νηφόντων ανθρώπων και εγρηγορότων, μειρακίσκος ευτελής και απερριμένος προς ύψος αρχής ανηνέχθη τοσούτον;» (Ι. Χρυσοστόμου, Ότε πρεσβύτερος προεχειρίσθη….)

Ταύτα και τοιαύτα, εν φόβω και τρόμω, διαλογιζόμενος παρίσταμαι σήμερον ενώπιόν σας υπακούων, εις την φωνήν του Κυρίου μου, του καλέσαντός με εις τούτο το υπερμέγιστον εκκλησιαστικόν λειτούργημα, της παναγίας δηλονότι Αρχιερωσύνης, νοουμένης κατά τον θείον Συμεών Αρχιεπίσκοπον Θεσσαλονίκης «ως δώρον ίδιον και μόνον έργον Θεού». Μετά δέους πολλού ενωτίζομαι της θείας εκείνης εκφαντορικής φωνής λεγούσης το «ανάβα ώδε», είσελθε εις τον γνόφον της θεοπτίας, πορεύου προς την άρρητον φωτοχυσίαν της Πεντηκοστής, επεί «προς το φως οδηγεί ο αρχιερεύς, εκμιμούμενος Χριστόν το φως του κόσμου….και προς αυτόν άγει τους επομένους αυτώ». Η φωτιστική και τελειωτική τάξις των αγίων Αρχιερέων, «το δυσανάβατον τούτο ύψος» συνιστά το τελειότερον δώρον του Θεού εις την Εκκλησίαν Του και τον κόσμον άπαντα. Εκ της παναγίας Αρχιερωσύνης «παν δώρημα ημίν και φωτισμός καταπέμπεται, και θεμέλιος αύτη και αρχή και πηγή δε της ευσεβείας εστί και ρίζα.» (Συμεών Θεσσαλονίκης). Θρόνος Αποστολικός ηυπρέπισται ενώπιόν μου σήμερον, θρόνος Γεθσημανείου αγωνίας, Σταυρού, θυσίας αλλά και Αναστάσεως, κατάστικτος μεν τοις μόλωψι αλλά και πανσθενουργός, θρόνος υψίστης ευθύνης αλλά και υπερβαλλούσης τιμής, καθώς «και τας κλείς διά του Πέτρου τοις αρχιερεύσι ο Χριστός εχαρίσατο».

Διαβάστε εδώ:  Το γράμμα Ιερώνυμου στον Επιφάνιο, η πρώτη μνημόνευση του στη Θεσσαλονίκη παρουσία Βαρθολομαίου - Επιφανίου

Ο Αρχιερεύς , ως έμψυχος εικών του Θεού, (άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης), ως άγγελος Θεού, είναι η πηγή παντός αγαθού και πάσης ευλογίας καθώς «τα πάντα δι’ αυτού τα της Εκλησίας τελείται» (Συμεών Θεσσαλονίκης). Αλλά και δούλος είναι ο Επίσκοπος, διάκονος και υπηρέτης Ιησού Χριστού, όργανον της θείας χάριτος, κιθάρα μελωδική του παναγίου Πνεύματος, ποιμήν, κηδεμών και προστάτης των αρνίων του Χριστού, «ανάδοχος των υπ’ αυτού ποιμαινομένων ψυχών» φύλαξ, οδηγός , «σιτοδότις πνευματικός», διδάσκαλος, ιατρός, εργάτης της Εκκλησίας και «καλός οικονόμος της ποικίλης χάριτος του Θεού». (Α’ Πετ. 4,10). Μέσα στην ανεξιχνίαστον πανσοφίαν και παντοδυναμίαν Του ο παντοκράτωρ Θεός ηθέλησε μέσα από την ασθένεια και την ευτέλεια «του οστρακίνου σκεύους» (Β΄Κορ. 4,7) του ανθρωπίνου πλάσματος να υπηρετούνται διά της πανιέρου Αρχιερωσύνης ουράνιες αξίες και ποιότητες και αθάνατες ψυχές, υπέρ των οποίων ο μόνος Κύριος και Ποιμήν αληθής και Δεσπότης του παντός ενηνθρώπισε, «απέθανεν και ανέστη». «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού! ως ανεξερεύνητα τα κρίματα αυτού και ανεξιχνίαστοι αι οδοί αυτού !» (Ρωμ.11,33)

Κατόπιν, ο Αρχιεπίσκοπος αναφέρθηκε στην ιστορία της , αλλά και στους άξιους προκατόχους του νέου Μητροπολίτη, ενώ τόνισε πως «η εκλογή σου είναι και ένα σημασιολογικό στοιχείο για την Εκκλησία μας και γιατί όχι και για το Έθνος. Ο Κύριος μας, μας δίδαξε και ζητάει από εμάς να είμαστε ενωμένοι. Το πρόσωπό σου ένωσε όλα τα μέλη της Ιεραρχίας» και με αφορμή αυτό το γεγονός ο Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε πως «έχουμε πολλά παραδείγματα και λυπηρά πολλές φορές ότι οι διενέξεις, οι διαιρέσεις, οι απολυτότητες βοηθούν στο να διασχίζεται η Πολιτεία, η κοινωνία και να ταλαιπωρείται η πορεία μας» και σημείωσε ότι «από την ιστορία ξέρουμε πως όταν η Εκκλησία είναι ενωμένη η πορεία της είναι πιο άνετη».

Ολοκληρώνοντας τον λόγο του ο Αρχιεπίσκοπος ευχήθηκε στον νέο Μητροπολίτη η πορεία του να είναι «πορεία Ιησού Χριστού, Αυτού που είπε να αγαπάμε τα πρόβατά του και να θυσιαζόμαστε για αυτά».tilegrafima.gr