Πόλος έλξης ξένων φοιτητών τα ρωσικά ΑΕΙ

Loading...


Μέτρα για να ξαναγίνουν τα ρωσικά Πανεπιστήμια διεθνής πόλος έλξης φοιτητών, όπως σε μεγάλο βαθμό ήταν επί ΕΣΣΔ, λαμβάνονται σήμερα.
Ένα από αυτά είναι να δοθεί η ευχέρεια στους ξένους φοιτητές, παράλληλα με τις σπουδές τους, να μπορούν να δουλεύουν.

Σήμερα στη Ρωσία γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να ανέβει διεθνώς το πρεστίζ των κρατικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και να αποτελέσουν πόλο έλξης για φοιτητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο.

Αρκετές χώρες αντιμετωπίζουν με τη δέουσα σοβαρότητα την αποτελεσματική προώθηση των υπηρεσιών τους στον τομέα της Παιδείας και συγκεκριμένα την Ανώτατη Εκπαίδευση για τους ξένους φοιτητές. Η Ρωσία, ενδιαφέρεται -και αυτή- για την προσέλκυση ξένων φοιτητών και, όπως έδειξαν τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας, αυτό δεν σχετίζεται μόνο με την εισροή εσόδων.

Τη σοβιετική εποχή, τα ΑΕΙ είχαν καταφέρει να φτάσουν σε ένα πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας με αρκετές χώρες και μάλιστα, οι απόφοιτοι των κορυφαίων Πανεπιστημίων της ΕΣΣΔ καταλάμβαναν στις χώρες τους υψηλές διοικητικές θέσεις, γίνονταν υπουργοί, ενώ ορισμένοι, όπως ο πρόεδρος της Κύπρου Δημήτρης Χριστόφιας, έγιναν αρχηγοί των κρατών τους.

Ως το 1991 οι ξένοι απολάμβαναν το δικαίωμα της δωρεάν διαμονής στις φοιτητικές εστίες, καθώς και υποτροφία. Τα στοιχεία αυτά τους εξασφάλιζαν μια άνετη διαμονή στη χώρα και αποτελούσαν επιπλέον προνόμια μαζί με τη δωρεάν εκπαίδευση. Στη συνέχεια, η χρηματοδότηση και οι ευκολίες για τους ξένους διακόπηκαν, αλλά το χειρότερο ήταν το νομικό καθεστώς των ξένων φοιτητών, οι οποίοι δεν είχαν το δικαίωμα να εργάζονται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Η εκπαίδευση έπαψε να είναι δωρεάν, ενώ τα τελευταία χρόνια το κόστος της έγινε ανάλογο με εκείνο των κορυφαίων ευρωπαϊκών ΑΕΙ. Η απουσία της δυνατότητας για εργασία στον ελεύθερο -από τα μαθήματα- χρόνο, ανάγκασε πολλούς νέους που επιθυμούσαν να σπουδάσουν συγκεκριμένα στη Ρωσία, να εγκαταλείψουν αυτή την προοπτική.

Σήμερα στη Ρωσία γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να ανέβει διεθνώς το πρεστίζ των κρατικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, και να αποτελέσουν πόλο έλξης για φοιτητές και επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Με άλλα λόγια, είναι σαφής η πρόθεση να αντισταθμιστούν οι απώλειες που υπέστη το ρωσικό εκπαιδευτικό σύστημα ύστερα από την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Για το λόγο αυτό, το κράτος προτίθεται να λάβει ορισμένες σημαντικές αποφάσεις.

Εμπρακτα μέτρα

Την προηγούμενη εβδομάδα το ρωσικό κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση μια σειρά από τροποποιήσεις που αφορούν το «Νομικό καθεστώς των ξένων υπηκόων στη Ρωσική Ομοσπονδία» και τον «Κανονισμό εισόδου και εξόδου στη Ρωσική Ομοσπονδία και εξόδου». Όλα δείχνουν ότι στο προσεχές μέλλον οι ξένοι πολίτες που βρίσκονται στη Ρωσία με θεώρηση εργασίας, θα μπορούν να σπουδάζουν, καθώς και να εργάζονται στο χρόνο που τους περισσεύει από τα μαθήματα.

Η έγκριση του νόμου θα επιτρέψει τη δημιουργία ενός μηχανισμού επιλύσεως των προβλημάτων που αφορούν τους ξένους υπηκόους, αλλά και τους ρώσους, προσφέροντας και στους μεν και στους δε το κίνητρο για σπουδές και εργασία στη Ρωσία. Παράλληλα, θα βελτιωθεί η μετανάστευση για εργασιακούς λόγους με σκοπό τη διατήρηση, αύξηση και συνεχή ανάπτυξη του ωφέλιμου εργατικού δυναμικού της χώρας.

Ανάμεσα στη Ρωσία και την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών υπάρχουν συμβάσεις, σύμφωνα με τις οποίες φοιτητές από τις χώρες της ΚΑΚ μπορούν σπουδάζουν στη Ρωσία με έξοδα της χώρας υποδοχής. Όπως ανέφερε το μέλος της κοινοβουλευτικής επιτροπής για θέματα παιδείας, Γκριγκόρι Μπαλίχιν, ο αριθμός των φοιτητών από τις χώρες της ΚΑΚ που εισήχθησαν σε ρωσικά ΑΕΙ τα τελευταία χρόνια, δεκαπλασιάστηκε, φτάνοντας τους 70 χιλιάδες, ενώ η Ρωσία εξασφαλίζει δωρεάν σπουδές για 20 χιλιάδες από αυτούς.

Βέβαια, το ζήτημα της δωρεάν εκπαίδευσης για τους ευρωπαίους πολίτες παραμένει ανοικτό και εξαρτάται εν πολλοίς από τις συμφωνίες μεταξύ των ίδιων των ΑΕΙ. Ωστόσο, το δικαίωμα του φοιτητή για παράλληλη εργασία είναι πολύ επίκαιρο για μεγάλο αριθμό πολιτών από τις χώρες εκείνες που επλήγησαν ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Όπως έδειξε η πορεία της ιστορίας, η Ελλάδα είναι αναμφίβολα μια από τις χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό.