Κουρά νέου Μοναχού στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Video)

Loading...


Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος έκειρεν εις μοναχόν εις το παρεκκλήσιον της Πεντηκοστής παρά την αίθουσαν του Πατριαρχείου τον δόκιμον Ευάγγελον Λατίνον, υπηρετήσαντα τα τελευταία έτη εις την Ιεράν Μονήν Σαρανταρίου Όρους και Αββά Γερασίμου του Ιορδανίτου μετονομάσας αυτόν εις Ονούφριον.

Άμα τη κουρά ο Μακαριώτατος ηυχήθη εις τον μοναχόν Ονούφριον την δύναμιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την Χάριν του του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου και τας πρεσβείας του Αγίου Ονουφρίου, ίνα ακολουθών το παράδειγμα του  Αγίου Ονουφρίου, ούτινος το όνομα του εδόθη και των άλλων οσίων πατέρων ευαρεστή Θεώ και ανθρώποις και υπηρετή τα Πανάγια Προσκυνήματα.
{youtube}vZyv95mXStc{/youtube}