Νομοθετικό πλαίσιο για την κλωνοποίηση ζώων ετοιμάζει η Ε.Ε.

Loading...


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τρία σχέδια νομοθετικών πράξεων, σχετικά με την κλωνοποίηση των ζώων και τα λεγόμενα «νέα τρόφιμα», τα οποία –όπως αναφέρει– θα παρέχουν «ασφάλεια δικαίου» στον συγκεκριμένο τομέα.

Έτσι, δύο προτάσεις θα απαγορεύσουν εντός της ΕΕ τη χρήση της τεχνικής της κλωνοποίησης στα εκτρεφόμενα ζώα, καθώς και τις εισαγωγές κλωνοποιημένων ζώων. Επίσηςθα απαγορεύεται η εμπορία τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα.

Σκοπός των προτάσεων αυτών είναι, όπως επισημαίνει η Επιτροπή, να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που έχουν εκφραστεί σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων και άλλες δεοντολογικές πτυχές της συγκεκριμένης τεχνικής.