» ΠΙΘΙ….ή ΑΠΙΘΙ..».

Loading...


Του Παναγιώτη Μυλωνά-Μουσικολόγου-Λαογράφου-Για το ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

  Ο Έλληνας,ως γνωστόν,είχε καί έχει πολλά ηθικά «προτερήματα»,όπως καί πολλά ..»ελαττώματα»( λιγότερα μέν απ’αυτά -τά ελαττώματα- ο αρχαίος,περισσότερα δέ ,ο νεώτερος..)
  Βεβαίως,σ’όλη τήν διαδρομή τών αιώνων ήσαν συνυφασμένα πάντοτε μέ τήν φυλή μας ,οι α ρ ε τ έ ς καί τά π ρ ο τ ε ρ ή μ α τ α εκείνα ,πού εξουδετερώνουν τά δυσμενή αποτελέσματα ,πού προέρχονται από τά..ελαττώματα.
                            Βαρύ ..ελάττωμα τού Έλληνα,η «τάση στήν πλεονεξία καί απληστία»!

Στήν αρχαιότητα,ελέγχονταν καί στηλιτεύονταν γιά κατάχρηση ή καί γιά ενοχή ..κατάχρησης τού δημοσίου θησαυρού,οι Δημόσιοι άνδρες.
Πρόχειρο παράδειγμα γι’αυτό,είναι η επίθεση κατά τού Θεμιστοκλή ( …πού ακολουθούσε «πολυτελέστατον βίον..) από τόν Αριστείδη,μέ τήν μομφή:
-«..Σοφός ο ανήρ,αλλ’ού χειρός κρατών..»! ( Σοφός άνδρας ο Θεμιστοκλής αλλά…δέν » κρατάει» τά χέρια του..). Βεβαίως,ο έλεγχος τού Αριστείδη,είχε σάν αποτέλεσμα τήν ..φυλάκισή του.!.
                             Έτσι ,λοιπόν, καί στά νεώτερα χρόνια,μέ αποκορύφωμα τήν σημερινή εποχή, υπήρξαν συνέλληνες πού θέλησαν,φαίνεται,ν’αποδείξουν ότι είναι..» γνήσιοι» απόγονοι εκείνων..
       Μέ τήν έντεχνη υπεξαίρεση τού,από τόν μόχθο καί ιδρώτα τών συνανθρώπων τους δημόσιου χρήματος,είτε μέ «προνόμια..» είτε μέ παχυλότατες αμοιβές,είτε μέ άλλα μέσα,»δίδαξαν» μέ τό..
παράδειγμά τους ότι:
-«όσοι πλουτίζουν μέ αθέμιτα μέσα,είναι οι πλέον καταξιωμένοι κοινωνικά..»! Μέ τόν πλούτο,τά υλικά αγαθά καί τήν «δύναμη»..πού τού εξασφαλίζουν όλ’αυτά,θεώρησαν ότι..δικαιώθηκε η «επί γής» παρουσία τους..!..
Αγνόησαν καί συνεχίζουν ν’αγνοούν ότι: » ..ούκ επ’άρτω μόνω ζήσεται άνθρωπος».
Καί η πνευματική τροφή; ..Οι αξίες,τό ήθος καί γενικά οι παραδόσεις πού συντήρησαν τόν Ελληνισμό στούς αιώνες είναι «λησμονημένες» συνειδητά καί ..μέ πείσμα!
Καααααλά..» γλυκερός ιδεαλισμός !!»,όλα τούτα γι’αυτούς..
Καί τό χειρότερο !! Δέν υπάρχουν άλλα «σκαλοπάτια» νά κατεβούμε στό χάος,στήν άβυσσο ..στήν » λησμονιά»..( «λησμονιά»= θάνατος,κατά τήν λαϊκή ψυχή).
Δέν «γλιτώνουμε «, εδώ πού φθάσαμε..

Η » κομματοκρατία» οδήγησε τόν τόπο σέ «υλοπνευματική»..χρεωκοπία !
Άλλος τρόπος -άς βρεθεί – στήν επιλογή τών αρίστων καί ικανών νά κυβερνήσουν τόν Τόπο.
Αυτή η «κομματοκρατία»,τό μόνο πού κατάφερε είναι νά επιλέγονται «πρός διακυβέρνησή» μας ,οί «αχθοφόροι» ονομάτων ( ανάξιοι..γόνοι «παλαιοπολιτικών»..), κόλακες,άρπαγες κι’εκείνοι πού προβάλλονται από τά μέσα Δημοσιότητας καί θέλουμε..δέν θέλουμε μάς τούς «περνάνε» οί επιτήδιοι στήν » υποσυνειδησιακή» μας πειθώ..! Κι’εμείς «μερακλωμένοι»αναίτια,από κάτω..» σάν τού μπούφου τό πουλί..»,νά ..ψηφίζουμε!
Μάς πείθουν ότι αυτοί είναι..! Δέν υπάρχουν άλλοι! κατά τό:

-..» Καπετάνιε απόκαμε..η θάλασσα = τελείωσε η θάλασσα..» πού είπε τό μικρό «ναυτόπουλο»,όταν ,τό ίδιο,»κοπάνησε» τό πλοίο πού » τιμόνευε» στά βράχια,καί ήθελε νά δικαιολογηθεί στόν Καπετάνιο!
Πάει…δέν υπάρχουν άλλοι καλύτεροι!…τελειώσανε! Καί όποιοι ικανοί,δυστυχώς, » τό γε νύν έχον»,θελήσουν νά σηκώσουν «κεφάλι»,πνίγονται κάτω από τούς » φελλούς» ,πού έπιπλέουν..! Μή σταθούμε..! Ν’ αντισταθούμε ..
Επιτακτικότατη,λοιπόν η ανάγκη νά δημιουργηθεί μιά » εστία»-άς τό πούμε έτσι- από συνέλληνες πού έχουν αναζητήσεις γιά ποιότητα καί νόημα τής υπάρξεώς μας…καί πού νά μήν θωρακίζονται στή «δραματική μοναξιά» τών μέχρι σήμερα κομματικών εντάξεων..
» ..Ουκέτι καιρός..!!..»

Σημείωση:

Τό αρχαίο » Πίθι ή άπιθι»,πού προτίμησα ως τίτλο, στήν κυριολεξία σημαίνει: «πιές ή φύγε.»
Μεταγενέστερα,βεβαίως,περιέπεσε στήν έννοια τού:» ή νά συμορφωθείς πρός τά καθεστώτα έθιμα,στά κρατούντα,ή νά φύγεις..» Προήλθε απ’τά συμπόσια τών αρχαίων,όπου ο » διά κλήρου» συμποσιάρχης,επέβλεπε καί επέβαλλε τήν τήρηση τών κανόνων τού πρωτοκόλλου (..»πίθι»,β´ πρόσωπο τού ανμλ.αόρ.β´ τού ρ, πίνω).
Συμβολικό τό: «διά κλήρου..»,εδώ, όπως αντιλαμβάνεσθε …
 Ετικέτες