Πρόγραμμα «Αναβάθμισης της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (ΦΩΤΟ)

Loading...


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση της » με κωδικό MIS 5007907, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω Πράξης πραγματοποιήθηκαν δύο διήμερα επιμορφωτικά σεμινάρια, το πρώτο στις 11 και 12 Απριλίου 2019 στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το δεύτερο στις 15 και 16 Απριλίου 2019 στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης.

Σκοπός των δύο αυτών σεμιναρίων ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των εκκλησιαστικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου) στα νέα Προγράμματα Σπουδών για τα μαθήματα θεολογικής εξειδίκευσης και βυζαντινής τέχνης, τα οποία έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο της Πράξης, καθώς και στους τρόπους αξιοποίησή τους στη διδακτική διαδικασία.

Συμμετείχαν και επιμορφώθηκαν Θεολόγοι και εκπαιδευτικοί Βυζαντινής Μουσικής από την Αθωνιάδα, την Πατμιάδα, τη Ριζάρειο, καθώς και τις Εκκλησιαστικές Σχολές της Βελλάς, των Λαμίας, της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, των Πατρών, της Ξάνθης, της Φλώρινας και των Χανίων.

Χαιρετισμό εκ μέρους του ΙΕΠ στο επιμορφωτικό διήμερο της Αθήνας απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του ΙΕΠ κ. Παύλος Χαραμής, ενώ στο επιμορφωτικό διήμερο της Θεσσαλονίκης χαιρετισμό απηύθυναν ο Κοσμήτωρ της Θεολογικής Σχολής κ. Θεόδωρος Γιάγκου και ο Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτης Σκαλτσής.tilegrafima.gr