ΤΥΠΙΚΟΝ

Loading...


Στην εκκλησιά κάθε Κυριακή ψάλλουμε και ένα διαφορετικό ήχο με τη σειρά του ο καθένας και ξανά από την αρχή κάνοντας ένα κύκλο εκτός όταν πέφτει Κυριακή και μεγάλη εορτή τότε ψάλλουμε διαφορετικά το τι θα ψάλλουμε μας το λέει το βιβλίο που λέγετε (τυπική διάταξης) και είναι διαφορετικό κάθε χρόνο πωλείτε στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία .
Αυτό το βιβλίο μας καθοδηγεί και μας λέει ακριβώς τι θα ψάλλουμε κάθε μέρα του έτους. Πολύ χρήσιμο το έχουν όλα τα αναλόγια των ναών.
Ετικέτες