Θα λογοδοτήσουμε για κάθε στιγμή και λεπτό της ώρας

Loading...


Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Θα μας ζητηθεί να λογοδοτήσουμε όχι για κάθε λόγο και πράξη μας, αλλά και για κάθε χρόνο, ακόμη και για κάθε στιγμή και λεπτό της ώρας. .tilegrafima.gr