«Η χαρά που πηγάζει απ΄τον τάφο…»

Loading...


«Ένα μεγάλο μήνυμα χαράς ήταν η Ανάστασι τού Χριστού γιά τούς μαθητάς του. Πώς ήτο δυνατόν νά μή χαρούν μετά τό νικητήριο σάλπισμα τού θριάμβου τού Ιησού; Τώρα είχαν τά πάντα πληρωθή από τό φώς: καί ο ουρανός καί η γή καί ο άδης. Αυτή η υπερκόσμια λάμψι τού αναστημένου Χριστού στή γή είναι η αιώνια πηγή τής χαράς τών χριστιανών.

Ο Χριστός είπε πώς στή γήϊνη ζωή μας, οι άνθρωποι, θά δοκιμάσωμε πολλές θλίψεις: αλλά γιά τούς χριστιανούς οι θλίψεις είναι ευκαιρίες οικοδομής καί κατεργασία πνευματική γιά τήν άσκησι στήν υπομονή καί τήν καρτερία. Κι όταν πονούμε ακόμη οι χριστιανοί, ξέρουμε πώς στό τέλος γίνεται τό θέλημα τού Θεού, πού μάς αγαπά καί μάς φροντίζει. Γι’ αυτό νοιώθουμε τήν πραγματική χαρά, πού πηγάζει από τόν κενό τάφο τού Χριστού.»

Πηγή: Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος Ρούσσας, Αναστάσιμα Κείμενα – 50 Ύμνοι, Εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας τής Εκκλησίας τής ΕλλάδοςΕτικέτες