Εσύ λες, ο Θεός σου απαντάει…: Ο διάλογός μας με τον Θεό

Loading...


ΜΙΛΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ

H προσευχή μας είναι ο διαρκής μας με τον Θεό…

Ομως, δεν είναι μόνο αυτή η επικοινωνία μας.

Τον επικαλούμαστε καθημερινά στα δύσκολα, ακόμη και στις ωραίες μας στιγμές για να τον ευχαριστήσουμε…

Αρκεί να ξέρουμε κάτι και να μην απελπιζόμαστε. Για όλες τις δύσκολες στιγμές μας έχει μια απάντηση.