Όσο ζούμε…

Loading...


Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής

Όσο ζούμε, η ζωή αυτή δεν έχει ανάπαυση. Ζυμωμένη με τα βάσανα είναι. 

Ανάμεικτα όλα. Και μακάριος εκείνος που έχει σύνεση να κερδίζει απ’ όλα. Ετικέτες