ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Απριλίου 2017

Απρίλιος 9, 2017 στις 7:16 πμ

(Κυριακὴ τῶν Βαΐων) – ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΒ´ 1-18 Ὁ οὖν Ἰησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου […]