ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 29 Φεβρουαρίου 2020 – Όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος

28 Φεβρουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Ϛ´ 1 – 13): Όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος 1 Προσέχετε τὴν ἐλεημοσύνην ὑμῶν μὴ […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 27 Φεβρουαρίου 2020 – Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης

26 Φεβρουαρίου, 2020 στις 16:47 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (ΚΓ´ 1 – 31, 33, 44-56): Όσιος Προκόπιος ο Δεκαπολίτης 1 Καὶ ἀναστὰν ἅπαν […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 25 Φεβρουαρίου 2020 – Άγιος Ταράσιος

24 Φεβρουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (ΚΒ´ 39 – 42, 45 – 71, ΚΓ΄ 1): Άγιος Ταράσιος 39 Καὶ ἐξελθὼν […]

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 24 Φεβρουαρίου 2020 – Α’ και Β’ Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννη

23 Φεβρουαρίου, 2020 στις 17:04 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ΚΑ΄ 2-15): Α’ και Β’ Εύρεση Τιμίας κεφαλής του Βαπτιστού Ιωάννη 2 Ὁ δὲ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Φεβρουαρίου 2020 – Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης

22 Φεβρουαρίου, 2020 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ΚΕ´ 31 – 46): Άγιος Πολύκαρπος Επίσκοπος Σμύρνης 31 Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς […]

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 22 Φεβρουαρίου 2020 – Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων

21 Φεβρουαρίου, 2020 στις 15:53 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (ΚΑ΄ 8-9, 25-27, 35-36): Μνήμη των εν τοις Ευγενίου ευρεθέντων Μαρτύρων 8 ὁ δὲ […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 21 Φεβρουαρίου 2020 – Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας

20 Φεβρουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (ΙΕ΄ 20 – 20, 22, 25, 33-41): Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Αντιοχείας 20 καὶ ὅτε […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 20 Φεβρουαρίου 2020 – Άγιος Λέων ο Θαυματουργός

19 Φεβρουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (ΙΕ΄ 1-15): Άγιος Λέων ο Θαυματουργός 1 Καὶ εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωῒ συμβούλιον ποιήσαντες […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου 2020 – Αγία Φιλοθέη

18 Φεβρουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (ΙΔ´ 43-72, ΙΕ΄ 1): Αγία Φιλοθέη 43 Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται Ἰούδας […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 18 Φεβρουαρίου 2020 – Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης

17 Φεβρουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (ΙΔ´ 10 – 42): Άγιος Λέων Πάπας Ρώμης 10 Καὶ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριὼτης, εἷς […]