ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 17 Ιανουαρίου 2020 – Αγιος Αντώνιος

Ιανουάριος 16, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (Ϛ´: 1-20): Αγιος Αντώνιος 17 καὶ καταβὰς μετ’ αὐτῶν ἔστη ἐπὶ τόπου πεδινοῦ, καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 16 Ιανουαρίου 2020 – Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου

Ιανουάριος 15, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Ε΄: 1-20): Προσκύνηση της Τιμίας Αλυσίδας του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Πέτρου 1 Καὶ ἦλθον […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 15 Ιανουαρίου 2020 – Άγιος Γεράσιμος ο Παλλαδάς

Ιανουάριος 14, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Δ΄: 35-41): Άγιος Γεράσιμος ο Παλλαδάς 35 Καὶ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 14 Ιανουαρίου 2020 – Αγία Νίνα Ισαπόστολος

Ιανουάριος 13, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Δ΄: 18-23): Αγία Νίνα Ισαπόστολος 18 Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς, […]

Το Ευαγγέλιο της Δευτέρας 13 Ιανουαρίου 2020 – Οσιος Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης

Ιανουάριος 12, 2020 στις 17:04 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (Κ΄: 1-8): Οσιος Μάξιμος Καυσοκαλυβίτης 1 Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων διδάσκοντος […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Ιανουαρίου 2020 – Αγία Τατιανή

Ιανουάριος 11, 2020 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Δ΄: 12-17): Αγία Τατιανή 12 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν.

Το Ευαγγέλιο του Σαββάτου 11 Ιανουαρίου 2020 – Οσιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης

Ιανουάριος 10, 2020 στις 17:54 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Δ΄: 1-11): Οσιος Θεοδόσιος ο κοινοβιάρχης 1 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τὴν ἔρημον […]

Το Ευαγγέλιο της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 2020 – Αγιος Γρηγόριος Νύσσης

Ιανουάριος 9, 2020 στις 17:54 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (Γ΄: 19-22): Αγιος Γρηγόριος Νύσσης 19 ὁ δὲ Ἡρῴδης ὁ τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ’ αὐτοῦ περὶ Ἡρῳδιάδος […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 9 Ιανουαρίου 2020 – Όσιος Ευστράτιος ο Θαυματουργός

Ιανουάριος 8, 2020 στις 17:54 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο (Α΄: 9-15): Όσιος Ευστράτιος ο Θαυματουργός 9 Καὶ ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς […]

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 8 Ιανουαρίου 2020 – Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης

Ιανουάριος 7, 2020 στις 17:54 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (Α΄: 22-23):  Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης 22 Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ […]