ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουλίου 2019- Κυριακή των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου

Ιούλιος 13, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο, ε΄ 14-19 – Των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου Εἶπεν ὀ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Ὑμεῖς […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Ιουλίου 2019

Ιούλιος 6, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο,  ια΄ 27-30 27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑ­­­πὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐ­­δεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιουνίου 2019- Κυριακή των Δώδεκα Αποστόλων

Ιούνιος 29, 2019 στις 10:43 πμ

ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ -Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο, θ΄ 36, ι΄ 1-8 – Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Ιουνίου 2019 -Των Αγίων […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Ιουνίου 2019- Κυριακή των Αγίων Πάντων

Ιούνιος 22, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30 Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Ιουνίου 2019- Κυριακή της Πεντηκοστής

Ιούνιος 15, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ζ΄ 37-52, η΄ 12 Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Ιουνίου 2019- Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Ιούνιος 8, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο 9, 1-38) Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού […]

Το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ της Κυριακής 2 Ιουνίου 2019 – του Τυφλού (Κατά Ιωάννην)

Ιούνιος 1, 2019 στις 14:44 μμ

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα (Ιω. 9, 1-38) -Πρωτότυπο Κείμενο Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Μαΐου 2019- Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Μάιος 25, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο δ΄ 5-42 5 …ἔρχεται οὖν ὁ Ἰησοῦς εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχάρ, πλησίον τοῦ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Μαΐου 2019- Κυριακή του Παραλύτου

Μάιος 18, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο 5′(Ε) 1-15 Μετὰ ταῦτα ἦν ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα.

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Μαΐου 2019- Κυριακή των Μυροφόρων

Μάιος 11, 2019 στις 10:43 πμ

Ευαγγέλιο– Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων· (Μάρκου ιε´ 43– ις´ 8). Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς […]