Ύμνοι της Κυριακής των Bαΐων από Αγιο Ορος και Μέγα Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Τσέτση

Loading...


Ύμνοι της — Συστήσασθε εορτήν ηχ λέγετος (Eιρμός θ’ Ωδής ) 1′.37».
– O πλείστος όχλος Kύριε ηχ δ’ (Iδιόμελο Aίνων Kυριακής των Bαΐων) 1′.04».

– Προ εξ ημερών του Πάσχα ηχ πλ β’ (Δοξαστικό Aίνων Kυριακής των Bαΐων) 3′.39».
Οι ύμνοι περιλαμβάνονται στο cd 2 (Μ. Τεσσαρακοστή) της σειράς «Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής», που επιμελήθηκε και εξέδωσε το 1999 ο Μανόλης Χατζηγιακουμής, ο οποίος σημειώνει μεταξύ άλλων:
«…Οι εκτελέσεις του πατρός Γεωργίου Τσέτση στηρίζονται παράλληλα, και κυρίως, στην ανεπανάληπτη ζωντανή εμπειρία του πατριαρχικού μουσικού βιώματος. Ακόμη, στην προσωπική ερμηνευτική αντίληψη και στο ιδιοπρόσωπο φωνητικό τάλαντο (τονικότητα, εύρος φωνής, ηχόχρωμα). Έτσι, οι ερμηνείες στα μέλη αυτά, από τα ωραιότερα της Εκκλησιαστικής ψαλμωδίας, ηχούν ως μία καινότροπη πνευματική απόλαυση. Το στιβαρό ύφος, η αυτοκυρίαρχη μελωδική εκφορά, το κατανυκτικό, ηγεμονικό, αλλά ταυτόχρονα λιτό και απέριττο, παραπέμπουν σταθερά στο κατά παράδοση ψαλτικό πατριαρχικό ήθος.»

Δοχειαρίτες Πατέρες – «Θεὸς Κύριος…», ήχος α΄

Θεός Κυριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Στίχ α: Εξομολογείσθε τω Κυρίω, και επικαλείσθε το όνομα το άγιον αυτού.

Θεός Κυριος, και επέφανεν ημίν,ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Στιχ β: Παντα τα έθνη εκύκλωσάν με, και τω ονόματι Κυρίου ημυνάμην αυτούς.

Θεός Κυριος, και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.

Στιχ γ: Παρά Κυρίου εγένετο αύτη, και έστι θαυμαστή εν οφθαλμοίς ημών.tilegrafima.gr