ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

Η εμπειρία της θεολογίας, δηλ. της εν Χριστώ Θείας Σαρκώσεως

Δεκέμβριος 10, 2017 στις 13:32 μμ

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά (Απάντηση στην α-λογία και στην βορβορώδη σαρκική θρησκεία, στη Νέα Εποχή) «Αληθή Θεοτόκον, πάντες επιγνόντες σε, πάναγνε […]

Τριώδιον, Σωστικόν και Αγιον

Φεβρουάριος 1, 2017 στις 23:33 μμ

Πρεσβυτέρου Αθανασίου Μηνά Βλέπετε, προσέχετε, αγρυπνείτε, προτρέπει τους υιούς των ανθρώπων ο Υιός του ανθρώπου, ο Λόγος του Θεού. Επισημαίνει […]