ΚΑΤΑ ΜΑΤΑΘΑΙΟΝ

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 23 Ιανουαρίου 2020 – Αγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω

22 Ιανουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ΙΗ´ 23 – 35): Αγιος Διονύσιος ο εν Ολύμπω 23 Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Τρίτης 21 Ιανουαρίου 2020 – Οσιος Μάξιμος ο Ομολογητής

20 Ιανουαρίου, 2020 στις 15:27 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (Η´ 5 – 13): Οσιος Μάξιμος ο Ομολογητής 5 Εἰσελθόντι δὲ αὐτῷ εἰς Καπερναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ […]

Το Ευαγγέλιο της Πέμπτης 5 Σεπτεμβρίου 2019 – Προφήτης Ζαχαρίας και η σύζυγος του Ελισάβετ

5 Σεπτεμβρίου, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (23΄ 29-39): Προφήτης Ζαχαρίας και η σύζυγος του Ελισάβετ Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 11 Αυγούστου 2019 – Αγιος Εύπλους

11 Αυγούστου, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιδ΄ 14-22): Γιορτή: Αγιος Εύπλους Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἶδεν ὁ Ἰησοῦς πολὺν ὄχλον, καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Ιουνίου 2019- Κυριακή των Αγίων Πάντων

22 Ιουνίου, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30 Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 8 Ιανουαρίου 2017

8 Ιανουαρίου, 2017 στις 7:34 πμ

(Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα) – ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Δ´ 12-17 Ἀκούσας δὲ ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη ἀνεχώρησεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Καὶ καταλιπὼν […]