ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

14 Σεπτεμβρίου: Το Ευαγγέλιο της ημέρας-Ύψωση του Τιμίου Σταυρού

Σεπτέμβριος 14, 2017 στις 12:34 μμ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΙΘ´ 6 – 11 Καὶ λέγει αὐτοῖς· Ἴδε ὁ ἄνθρωπος. ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ […]