ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Οι τρεις τάξεις της χάριτος

1
Αύγουστος 30, 2013 στις 18:30 μμ

Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού Σε τρεις τάξεις διαιρείται η χάρις: Καθαρτική, φωτιστική, τελειωτική. Σε τρεις και η ζωή μας: Κατά […]