ΤΡΕΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΧΑΡΙΤΟΣ

Οι τρεις τάξεις της χάριτος

Ιούνιος 19, 2018 στις 13:45 μμ

Σε τρεις τάξεις διαιρείται η χάρις: Καθαρτική, φωτιστική, τελειωτική. Σε τρεις και η ζωή μας: Κατά φύσιν, υπέρ φύσιν, παρά […]

Οι τρεις τάξεις της χάριτος

1
Αύγουστος 30, 2013 στις 18:30 μμ

Γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού Σε τρεις τάξεις διαιρείται η χάρις: Καθαρτική, φωτιστική, τελειωτική. Σε τρεις και η ζωή μας: Κατά […]