ΜΟΝΑΧΟΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ

Μία οδός προς την τελείωση του ανθρώπου

1
Ιούλιος 28, 2013 στις 12:45 μμ

του αγιορείτη μοναχού Κλαυδιανού Ένας από τους πρώτους εκφραστές της νηπτικής θεωρίας τους Χριστιανισμού, ή αλλιώς του Μυστικού Εσωτερικού Χριστιανισμού […]