κατά μάρκον

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Μαΐου 2019- Κυριακή των Μυροφόρων

Μάιος 11, 2019 στις 10:43 πμ

Ευαγγέλιο– Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων· (Μάρκου ιε´ 43– ις´ 8). Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ Ἁριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής των Μυροφόρων -22 Απριλίου 2018

Απρίλιος 22, 2018 στις 8:05 πμ

(Μάρκ. ιε΄ 43 – ιϚ΄ 8)-Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Μαρτίου 2018

Μάρτιος 18, 2018 στις 7:23 πμ

 Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος ή Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου. Δ΄ εβδομάδα Νηστειών. Κατά Μάρκο: Η θεραπεία του παιδιού με το […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 4 Μαρτίου 2018

Μάρτιος 4, 2018 στις 7:20 πμ

Κατά Μάρκο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Β’ (2) 1-12 Καί εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 31 Δεκεμβρίου 2017 (Μετά τη Χριστού Γέννησιν)

Δεκέμβριος 31, 2017 στις 7:39 πμ

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Α´ 1-8 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὡς γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 30 Απριλίου 2017

Απρίλιος 30, 2017 στις 7:25 πμ

(Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ´ 43 – 47, ΙϚ´ 1 – 8 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΕ´ 43 – 47 […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 2 Απριλίου 2017

Απρίλιος 2, 2017 στις 7:23 πμ

(Κυριακὴ Ε’ τῶν Νηστειῶν – Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Ι´ 32-45 Ἦσαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 26 Μαρτίου 2017 (Ιωάννου της Κλίμακος)

Μάρτιος 26, 2017 στις 7:34 πμ

Ευαγγέλιο κατά Μάρκου Θ’ 17-31-Δ’ Νηστειών 17 Καὶ ἀποκριθεὶς εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπε· διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 19 Μαρτίου 2017

Μάρτιος 19, 2017 στις 7:42 πμ

(Μαρκ. η´ 34 – θ´ 1) Εἶπεν ὁ Κύριος· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 12 Μαρτίου 2017

Μάρτιος 12, 2017 στις 7:32 πμ

(Κυριακὴ Β’ τῶν Νηστειῶν – Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ) – ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Β´ 1-12 Καὶ εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι’ ἡμερῶν […]