ευαγγέλιο κυριακής

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Αυγούστου 2019 – Άγιοι Φλώρος και Λαύρος

Αύγουστος 18, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιδ΄ 22-49): Γιορτή σήμερα: Άγιοι Φλώρος και Λαύρος Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς […]

Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο -30 Ιουλίου 2019

Ιούλιος 30, 2019 στις 14:41 μμ

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 1-13 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν ῾Ηρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν ᾿Ιησοῦ. καὶ εἶπε […]

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 28 Ιουλίου 2019 – Κατά Ματθαίον (θ΄ 1-8)

Ιούλιος 28, 2019 στις 18:26 μμ

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ -Κατά Ματθαίον (θ΄ 1-8)  – Τω καιρώ εκείνω, εμβάς ο ᾿Ιησούς εις πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Ιουλίου

Ιούλιος 20, 2019 στις 15:07 μμ

Ευαγγέλιο: Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου – Ματθ. η΄ 28 – θ΄ 1 – Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουλίου 2019- Κυριακή των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου

Ιούλιος 13, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο, ε΄ 14-19 – Των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου Εἶπεν ὀ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Ὑμεῖς […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Ιουλίου 2019

Ιούλιος 6, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο,  ια΄ 27-30 27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑ­­­πὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐ­­δεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Ιουνίου 2019- Κυριακή των Αγίων Πάντων

Ιούνιος 22, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30 Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Ιουνίου 2019- Κυριακή της Πεντηκοστής

Ιούνιος 15, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ζ΄ 37-52, η΄ 12 Τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁ Ἰησοῦς καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 9 Ιουνίου 2019- Κυριακή των Αγίων Πατέρων

Ιούνιος 8, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ιωάννη Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο 9, 1-38) Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού […]

Το ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ της Κυριακής 2 Ιουνίου 2019 – του Τυφλού (Κατά Ιωάννην)

Ιούνιος 1, 2019 στις 14:44 μμ

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα (Ιω. 9, 1-38) -Πρωτότυπο Κείμενο Και παράγων είδεν άνθρωπον τυφλόν εκ γενετής. Και ηρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού […]