ευαγγέλιο κυριακής

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 6 Οκτωβρίου 2019 – Άγιος Θωμάς ο Απόστολος

5 Οκτωβρίου, 2019 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (7: 11-16): Άγιος Θωμάς ο Απόστολος Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἑξῆς ἐπορεύετο εἰς πόλιν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Σεπτεμβρίου 2019 – Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής

28 Σεπτεμβρίου, 2019 στις 16:02 μμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο (6 31-36): Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 25 Αυγούστου 2019 – Άγιος Απόστολος Τίτος

25 Αυγούστου, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (17΄ 14-23): Γιορτή σήμερα: Άγιος Απόστολος Τίτος Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν πρὸς τὸν ὄχλον προσῆλθεν […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 18 Αυγούστου 2019 – Άγιοι Φλώρος και Λαύρος

18 Αυγούστου, 2019 στις 0:02 πμ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΣΗΜΕΡΑ – Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο (ιδ΄ 22-49): Γιορτή σήμερα: Άγιοι Φλώρος και Λαύρος Καὶ εὐθέως ἠνάγκασεν ὁ Ἰησοῦς τοὺς […]

Κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο -30 Ιουλίου 2019

30 Ιουλίου, 2019 στις 14:41 μμ

Κατά Ματθαίο Άγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο ΙΔ'(14) 1-13 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν ῾Ηρῴδης ὁ τετράρχης τὴν ἀκοὴν ᾿Ιησοῦ. καὶ εἶπε […]

Το Ευαγγέλιο Κυριακής 28 Ιουλίου 2019 – Κατά Ματθαίον (θ΄ 1-8)

28 Ιουλίου, 2019 στις 18:26 μμ

 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ -Κατά Ματθαίον (θ΄ 1-8)  – Τω καιρώ εκείνω, εμβάς ο ᾿Ιησούς εις πλοίον διεπέρασε και ήλθεν εις την […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 21 Ιουλίου

20 Ιουλίου, 2019 στις 15:07 μμ

Ευαγγέλιο: Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου – Ματθ. η΄ 28 – θ΄ 1 – Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐλθόντι […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 14 Ιουλίου 2019- Κυριακή των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου

13 Ιουλίου, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο, ε΄ 14-19 – Των Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικ. Συνόδου Εἶπεν ὀ Κύριος τοῖς ἑαυτοῦ μαθηταῖς· Ὑμεῖς […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 7 Ιουλίου 2019

6 Ιουλίου, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο,  ια΄ 27-30 27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑ­­­πὸ τοῦ πατρός μου· καὶ οὐ­­δεὶς ἐπιγινώσκει τὸν υἱὸν εἰ […]

Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 23 Ιουνίου 2019- Κυριακή των Αγίων Πάντων

22 Ιουνίου, 2019 στις 10:43 πμ

Κατά Ματθαίον Αγιο Ευαγγέλιο, Κεφάλαιο Ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30 Εἶπεν ὁ Κύριος· πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν […]