ΑΓΙΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ

Ο Γέρ. Ιωσήφ ο Ησυχαστής & η Αγιορειτική ανάκαμψη

Σεπτέμβριος 3, 2013 στις 14:20 μμ

Βέβαια στην ανάκαµψη αυτή συνέβαλε πολύ και η οµαδική εγκατάσταση συνοδειών, που προσήλθαν από µονές εκτός Αγίου Όρους. Οι συνοδείες […]