Μετά φόβου και ευλαβείας να στέκεσαι εις την εκκλησίαν

Loading...


Η ΣΤΑΣΗ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ

Μετά φόβου και ευλαβείας να στέκεσαι εις την εκκλησίαν, διότι αοράτως ο μας με τους αγίους αγγέλους παρευρίσκεται.

Τους προσέχοντας και ευλαβείς, τους εμπιμπλά χάριτος και ευλογίας, τους απροσέκτους κατακρίνει ως αναξίους.

Προσπάθησε να κοινωνής συχνά όσον το δυνατόν, έχεις το ελεύθερον, διότι η θεία Κοινωνία είναι άριστον βοήθημα δια τον αγωνιζόμενον κατά της αμαρτίας.