Αββάς Παλλάδιος: Η νηστεία των τροφών πρέπει να συνοδεύεται με έργα αγάπης!

Loading...


ΚΑΛΥΤΕΡΑ  ΜΕ ΠΑΡΑ ΝΕΡΟ ΜΕ ΕΠΑΡΣΗ

Καλύτερα να πίνει κανείς κρασί με σύνεση, παρά .
Και παρακαλώ, πρόσεξε τους αγίους ανθρώπους που ήπιαν κρασί με θεοσεβή λογισμό και τους απερίσκεπτους που ήπιαν νερό χωρίς σύνεση που είναι ασεβείς και διεφθαρμένοι.

Μην κατηγορήσεις πλέον ή επαινέσεις το είδος των , αλλά να μακαρίσεις ή να ελεεινολογήσεις το φρόνημα αυτών που χρησιμοποιούν τα είδη των τροφών με τρόπο σωστό ή βλαβερό για την ψυχή.

Ας μην ακολουθήσουμε ούτε εκείνους που κατηγορούν ούτε εκείνους που επαινούν, αλλά ή να νηστέψουμε με μέτρο μαζί με τον Ιωάννη, έστω κι αν μας πουν: «Ιδού άνθρωποι φάγοι και οινοπόται». Διότι στην πραγματικότητα ούτε η λήψη τροφής είναι κάτι, ούτε η αποχή, αλλά η πίστη που φανερώνεται με έργα αγάπης!

Ανατολικός Ορθόδοξος Μοναχισμός – τόμος Α΄