Ο θεμέλιος λίθος πνευματικού κέντρου στο Ντιμπίν της Ιορδανίας (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Στην Ελληνορθόδοξη Μονή της Ζωοδόχου Πηγής στο Ντιμπίν της Ιορδανίας τέθηκε ο θεμέλιος λίθος για το πνευματικό κέντρο που θα αρχίσει άμεσα να κατασκευάζεται.

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει:

Την μεταμεσημβρίαν της Κυριακής 17ης / 30ης Απριλίου 2017, μετά την πανηγυρικήν Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Ναόν Ευαγγελισμού της Θεοτόκου εις Αμμάν της Ιορδανίας, ο Μακαριώτατος Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος επεσκέφθη την απέχουσαν αυτοκινητικώς μίαν ώραν από το Αμμάν Ιεράν Μονήν Ζωοδόχου Πηγής εν Ντιμπίν, της οποίας Πνευματικός τυγχάνει ο Αρχιμανδρίτης π. Χριστοφόρος και ηγουμένη η μοναχή Ειρηναία.

Ενταύθα ο Μακαριώτατος έτυχε θερμοτάτης υποδοχής παρά πολλών νέων και άλλων και προσεφωνήθη παρά του Πνευματικού της Ιεράς Μονής Αρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου και παρεκάθισεν εις τράπεζαν, παρατεθείσαν υπό της Ιεράς Μονής, εν η παρεκάθισεν και ο εκπρόσωπος του Ιορδανικού Βασιλικού Θρόνου Εμίρ Γάζη και μέλη της αντιπροσωπείας του γεγονότος της εβδομάδος «Αρμονίας» εις το κράτος της Ιορδανίας.

Ο Πνευματικός π. Χριστοφόρος εις την από στήθους προσφώνησιν αυτού υπεγράμμισεν την προσγειγνομένην τη Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής τιμήν παρά της Α.Θ.Μ. του Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου και του εξοχωτάτου πρίγκιπος Εμίρ Γάζη και ηυχαρίστησε τον Μεγαλειότατον Βασιλέα της Ιορδανίας διά την δημοκρατικήν διοίκησιν εις το κράτος αυτού, εις το πλαίσιον της οποίας απολαμβάνουν ευημερίας και δικαιοσύνης οι Χριστιανοί συζώντες ειρηνικώς μετά των Μουσουλμάνων συμπολιτών αυτών.

Διαβάστε εδώ:  Ποιμαντική επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων στην Ιορδανία (ΦΩΤΟ)

Μετά την τράπεζαν, ο Μακαριώτατος κατέθεσε τον θεμέλιον λίθον του ιδρυθησομένου Ορθοδόξου Πνευματικού Κέντρου, εις το οποίον θα υπάρχουν χώροι διά κατασκηνώσεις και πολλάς άλλας νεανικάς δρασητριότητας διά τα Κατηχητικά εν Ιορδανία σχολεία του Πατριαρχείου και απένειμε την τιμητικήν διάκρισιν του Ανωτέρου Ταξιάρχου του Τάγματος των Ιπποτών του Παναγίου Τάφου εις τον χορηγόν του έργου τούτου κ. Αίσσα Νασσήφ Όντε, προτιθέμενον να απονείμη προσφοράν και διά την συνέχειαν των εργασιών αναστηλώσεως κάτωθι του Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου.