Η Εορτή της Αγίας Θέκλης στα Ιεροσόλυμα (ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ)

Loading...


Σε κλίμα κατάνυξης εορτάσθηκε και φέτος από το η .

Της Θείας Λειτουργίας προέστη ο .

Το ανακοινωθέν του Πατριαρχείου αναφέρει:

Τήν Παρασκευήν, 24ην Σεπτεμβρίου/ 7ην Οκτωβρίου 2016, εωρτάσθη η μνήμη τής Αγίας Πρωτομάρτυρος Θέκλης τής ισαποστόλου υπό τού Πατριαρχείου εις τό παρεκκλήσιον αυτής, τό προσκείμενον δυτικώς εις τόν μοναστηριακόν Ναόν τών Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης.

Η Εκκλησία τιμά τήν Αγίαν Θέκλαν καταγομένην εξ Ικονίου τής Μικράς Ασίας, διδαχθείσαν τήν εις Χριστόν πίστιν παρά τού αποστόλου τών Εθνών Παύλου, ακολουθήσασαν αυτόν καί κηρύξασαν τόν Χριστόν καί πολλά παθούσαν δι’ Αυτόν, διό καί τιμωμένην ως πρωτομάρτυρα καί ισαπόστολον τελειωθείσαν εις τήν ιδίαν αυτής πατρίδα εις ηλικίαν εννενήκοντα ετών.

Πρός τιμήν τής μνήμης αυτής ετελέσθη Εσπερινός αφ’ εσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν, χοροστατούντος τής Α.Θ.Μ. τού Πατρός ημών καί Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, παρακολουθούντων Αγιοταφιτών Πατέρων, Αρχιερέων καί λοιπών, λειτουργούντος τού Γέροντος Καμαράση Αρχιμανδρίτου π. Νεκταρίου, καί συλλειτουργούντων άλλων Αγιοταφιτών, ψάλλοντος τού Αρχιμανδρίτου π. Ευσεβίου καί βοηθών αυτού καί παρακολουθούντων μοναχών, μοναζουσών καί εντοπίων πιστών τής Ελληνικής παροικίας εν δοξολογία Θεού.

Μετά τόν Εσπερινόν προσηνέχθη τό κόλλυβον καί τό παξιμάδιον εις τόν έξωθεν τού παρεκκλησίου υπαίθριον χώρον, μετά δέ τήν θ. Λειτουργίαν τό κέρασμα εις τό Επιτροπικόν.

1110JER (1).jpg
1110JER (2).jpg
1110JER (3).jpg
1110JER (4).jpg
1110JER (5).jpg
1110JER (6).jpg