Εκοιμήθη εν Κυρίω o Αγιοταφίτης Αρχιμανδρίτης Καλαδίων

Loading...


Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων έκανε γνωστή την εις Κύριον εκδημία του Αγιοταφίτη Αρχιμανδρίτη Κελαδίων.

Το ανακοινωθέν αναφέρει:

Λίαν πρωί της Τρίτης, 14ης/ 27ης Οκτωβρίου 2015, εξεδήμησεν προς Κύριον εις την εν τω Πατριαρχείω οικίαν αυτού, κατόπιν τετραμήνου ασθενείας και συνεχούς ιατρικής νοσοκομειακής περιθάλψεως ο Αγιοταφίτης Γέρων Καμαράσης και μέλος της Αγίας και Ιεράς Συνόδου μακαριστός Αρχιμανδρίτης Κελαδίων.

Ευθύς ως εγνώσθη ο θάνατος αυτού, ετέλεσε Τρισάγιον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού εις τον μοναστηριακόν Ναόν των αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης προ της απολύσεως της θείας Λειτουργίας η Α.Θ.Μ. ο Πατήρ ημών και Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Η νεκρώσιμος ακολουθία του εκλιπόντος αγαπητού αδελφού ημών Κελαδίωνος θα τελεσθή αύριον, Τετάρτην 15ην / 28ην Οκτωβρίου 2015, την 13.00 μ.μ. ώραν εις τον μοναστηριακόν Ναόν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου Πατρός ημών και Πατριάρχου Ιεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου. Κατά την νεκρώσιμον ακολουθίαν ταύτην θα εκφωνηθή και ο επικήδειος λόγος, εκ του οποίου οι αναγνώσται της Ιστοσελίδος του Πατριαρχείου θα πληροφορηθούν πλείονα περί της αφωσιωμένης διακονίας αυτού εις την Αγιοταφιτικήν Αδελφότητα.

Κύριος ο Θεός αναπαύσαι την ψυχήν αυτού εν χώρα ζώντων μετά οσίων και δικαίων.Ετικέτες