Το πρόγραμμα του Οικουμενικού Πατριάρχου (27-29 Δεκεμβρίου 2013)

Loading...


Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, το απόγευμα της Παρασκευής, 27ης Δεκεμβρίου, μετέβη εις το Κοιμητήριον του Αγίου Ιγνατίου της Κοινότητος Χαλκηδόνος και έψαλε Τρισάγιον προ του τάφου του αειμνήστου πνευματικού Αυτού πατρός, Μητροπολίτου Γέροντος Χαλκηδόνος κυρού Μελίτωνος, επί τη συμπληρώσει 24 ετών από της εις Κύριον εκδημίας αυτού.

Το εσπέρας της ιδίας, η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης επεσκέψατο κατ᾽οίκον τον Σεβ. Μητροπολίτην Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανον, Πρωτοσυγκελλεύοντα, και ηυχήθη αυτώ επί τοις ονομαστηρίοις αυτού.
Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν του Σαββάτου, 28ης Δεκεμβρίου, και εν συνεχεία εδεξιώθη τους διδασκάλους και μαθητάς της πρωτοβαθμίου εκπαιδεύσεως της Ομογενείας ημών κατά την εν τη Αιθούση του Θρόνου, πραγματοποιηθείσαν εορταστικήν εκδήλωσιν επί ταίς Εορταίς του Αγίου Δωδεκαημέρου. Κατ᾽αυτήν ωμίλησαν ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού Θρόνου κ. Μακάριος Γρινιεζάκης και ο Πατριάρχης.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εχοροστάτησεν εν τω Π. Πατριαρχικώ Ναώ, κατά την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής μετά την Χριστού Γέννησιν, 29ης ιδίου.

Παρέστησαν συμπροσευχόμενοι οι Σεβ. Μητροπολίται Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανός, Καλλιουπόλεως και Μαδύτου κ. Στέφανος, Πρωτοσυγκελλεύων, και Κυδωνιών κ. Αθηναγόρας.

Έκκλησιάσθη επίσης ο Εξοχ. κ. Θεόδωρος Καράογλου, Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Παναγιώτας, και των τέκνων αυτών Βασιλικής και Γεωργίου.

Η Α. Θ. Παναγιότης, ο Πατριάρχης, εδέξατο εις ακρόασιν:

– Τούς Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτας κ. Ειρηναίον Λαφτσήν, Πρωτοσύγκελλον της Ι. Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως, μετά συγγενών και οικείων αυτού, κ. Παντελεήμονα Μανουσάκην, Καθηγητήν Φιλοσοφίας του εν Worcester Κολλεγίου του Τιμίου Σταυρού, και Γρηγόριον Λιέπουρην και Δωρόθεον Κιούσην εκ της Ι. Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού. 

– Τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερον κ. Γρηγόριον Σταμκόπουλον, Πρόεδρον της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, μετά των οικείων αυτού.

– Τούς Οσιολ. ΡΚαθολικούς Πρεβυτέρους κ. Martin Kmetec και κ. Andrew Small, εξ Αμερικής.

– Τούς Εντιμ. κ.κ. Cengiz Aktar, Συγγραφέα, και Tarık Tübem, μετά της Ευγεν. συζύγου αυτού κ. Betül Tanbay, εντεύθεν.

– Τον Εντιμ. κ. Μιχαήλ Κουμπάρον, μετά της συζύγου αυτού Ευγεν. κ. Παναγιώτας, της θυγατρός αυτών Ευγεν. δίδος Φωτεινής, και της Ευγεν. κ. Άννης Ασβεστά, εκ Λέρου.

– Τον Ελλογ. κ. Χρήστον Πεστελματζόγλου, Εκπαιδευτικόν, και τους Εντιμ. κ. Χρήστον Τσεβίκ, Νυκτοφύλακα των Πατριαρχείων, και κ. Βασίλειον Παπαγεωργίου, Υπάλληλον αυτών, προς εκζήτησιν της αγίας Πατριαρχικής ευχής και ευλογίας, επί τοις ονομαστηρίοις αυτών.